Bakelseweg 32, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu (activiteitenbesluit), wet milieubeheer

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Melding wet Milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 5752PD32
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-1580*, activiteit Milieumelding.

Publicatiedatum: 16-01-2020

De gemeente Deurne heeft de bovenstaande melding op grond van artikel 8.41 wet Milieubeheer voor kennisgeving aangenomen.

Bovengenoemde inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

*De meeste aanvragen zijn digitaal in te zien via ' inzage vergunningen ' op onze website en op afspraak. Heeft u vragen over de hierboven genoemde aanvraag of heeft u behoefte aan uitleg? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493 38 77 11.

Terug

Pagina opties