Bekendmaking afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verordening en reglementen
Publicatiedatum: 27-09-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september 2018 de onderstaande verordeningen heeft vastgesteld:

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018

Deze Verordening vervangt de Afstemmingsverordening Paticipatiewet, IOAW en IOAZ 2015 en bevat regels over de mogelijke sancties die kunnen worden toegepast als mensen met een participatiewetuitkering zich niet houden aan de geldende afspraken. De regeling is aangepast aan de gewijzigde wetgeving en er is een vereenvoudiging doorgevoerd.

Bekendmaking van deze verordening geschiedt door plaatsing in het electronisch Gemeenteblad nr. 418 van 27 september 2018 en treedt in werking op de dag na bekendmaking.  De verordening is binnenkort ook te raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelgeving.)

Terug

Pagina opties