Bekendmaking beleidsregels middelentoets Deurne 2018

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verordening en reglementen
Publicatiedatum: 27-09-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 12 juni 2018 de volgende beleidsregels hebben vastgesteld:

beleidsregels middelentoets Deurne 2018

Deze beleidsregels vervangt een groot aantal beleidsregels met dit zelfde onderwerp (deregulering)

Omdat deze beleidsregels samenhangen met de op 18 september door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen die betrekking hebben op de Participatiewet, worden deze nu pas gepubliceerd.

Bekendmaking van deze beleidsregels geschiedt door plaatsing in het elektronische Gemeenteblad nr. 423 van 27 september 2018. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Terug

Pagina opties