Bekendmaking re-integratieverordening Participatiewet gemeente Deurne 2018

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verordening en reglementen
Publicatiedatum: 27-09-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september 2018 de onderstaande verordening heeft vastgesteld:

 Re-integratieverordening Participatiewet 2018

Deze verordening vervangt de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 en bevat regels over de begeleiding van mensen naar werk. De regeling is aangepast aan gewijzigde wetgeving en er is een vereenvoudiging doorgevoerd.

Bekendmaking van deze verordening geschiedt door plaatsing in het electronisch Gemeenteblad nr. 419 van 27 september 2018 en treedt in werking op de dag na bekendmaking. De verordening is binnenkort ook te raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelgeving).

Terug

Pagina opties