Bekendmaking verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: verordening en reglementen
Publicatiedatum: 27-09-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september 2018 de onderstaande verordeningen heeft vastgesteld:

verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering.

Deze verordening geeft het college de mogelijkheid om een aanwijzingsbesluit te nemen waarbij CZ groep zal worden aangewezen om voor de komende vijf jaar de Collectieve Aanvullende Verzekering voor de minima uit te voeren.

Bekendmaking van deze verordening geschiedt door plaatsing in het elektronisch Gemeenteblad nr 420 van 27 september 2018 en treedt in werking op de dag na bekendmaking.  De verordening is tevens binnenkort te raadplegen op www.overheid.nl (lokale regelgeving.)

Terug

Pagina opties