Besluit het bouwen van een bedrijfsgebouw en omgevingsvergunning beperkte milieutoets: Toegekend (5753PP, 214)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Liesselseweg
5753PP, 214
Omschrijving: het bouwen van een bedrijfsgebouw en omgevingsvergunning beperkte milieutoets: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 20-02-2020
Publicatiedatum: 13-02-2020
Terug

Pagina opties