Besluit het bouwen van een houten carport voor 2 auto's: Vergunningvrij (5754RC, 15)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Randweg
5754RC, 15
Omschrijving: het bouwen van een houten carport voor 2 auto's: Vergunningvrij
Datum beschikking:
Verzenddatum: 06-11-2019
Publicatiedatum: 06-11-2019
Terug

Pagina opties