Besluit het bouwen van een kraamstal en het plaatsen van luchtwassers: Toegekend (5753RS, 17b)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Snoertsebaan
5753RS, 17b
Omschrijving: het bouwen van een kraamstal en het plaatsen van luchtwassers: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 18-10-2018
Publicatiedatum: 10-10-2018
Terug

Pagina opties