Besluit het huisvesten van 30 arbeidsmigranten: Afgewezen (5756AM, 20)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Pastoriestraat
5756AM, 20, 5756AM, 20
Omschrijving: het huisvesten van 30 arbeidsmigranten: Afgewezen
Datum beschikking:
Verzenddatum: 03-05-2018
Publicatiedatum: 30-04-2018
Terug

Pagina opties