Besluit het kappen van diverse bomen in de gemeente Deurne: Toegekend (5751BE, 1)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Markt
5751BE, 1
Omschrijving: het kappen van diverse bomen in de gemeente Deurne: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 17-01-2019
Publicatiedatum: 14-01-2019
Terug

Pagina opties