Besluit het kappen van een boom: Vergunningvrij (5751KA, 19b)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Derpsestraat
5751KA, 19b
Omschrijving: het kappen van een boom: Vergunningvrij
Datum beschikking:
Verzenddatum: 10-09-2018
Publicatiedatum: 10-09-2018
Terug

Pagina opties