Besluit het oprichten van een bijgebouw waarin mantelzorg verleend kan worden: Toegekend (5757AL, 117)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoofdstraat
5757AL, 117
Omschrijving: het oprichten van een bijgebouw waarin mantelzorg verleend kan worden: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 09-01-2020
Publicatiedatum: 02-01-2020
Terug

Pagina opties