Besluit het realiseren van voorzieningen voor verblijfsrecreatie in bestaande bebouwing en aangrenzend erf/landschap: Toegekend (5759RD, 107)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Soemeersingel
5759RD, 107
Omschrijving: het realiseren van voorzieningen voor verblijfsrecreatie in bestaande bebouwing en aangrenzend erf/landschap: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 30-01-2020
Publicatiedatum: 23-01-2020
Terug

Pagina opties