Besluit het starten van een Bed and Breakfast: Toegekend (5757RP, 26)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Kanaalstraat
5757RP, 26
Omschrijving: het starten van een Bed and Breakfast: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 25-07-2019
Publicatiedatum: 18-07-2019
Terug

Pagina opties