Besluit het starten van een bed en breakfast: Toegekend (5751AW, 33)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Lindenlaan
5751AW, 33
Omschrijving: het starten van een bed en breakfast: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 27-12-2018
Publicatiedatum: 19-12-2018
Terug

Pagina opties