Besluit het tijdelijk opslaan van goederen ten behoeve van een winkel: Toegekend (5751BJ, 8)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Kruisstraat
5751BJ, 8
Omschrijving: het tijdelijk opslaan van goederen ten behoeve van een winkel: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 13-02-2020
Publicatiedatum: 05-02-2020
Terug

Pagina opties