Besluit het uitbreiden en moderniseren van een winkelruimte: Toegekend (5753AD, 4)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Vlierdenseweg
5753AD, 4
Omschrijving: het uitbreiden en moderniseren van een winkelruimte: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 27-09-2018
Publicatiedatum: 24-09-2018
Terug

Pagina opties