Besluit het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een monument, het uitbreiden van een bed & breakfast voorziening en de bouw van een tuinhuisje: Toegekend (5759RB, 25a)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Soemeersingel
5759RB, 25a
Omschrijving: het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een monument, het uitbreiden van een bed & breakfast voorziening en de bouw van een tuinhuisje: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 08-08-2019
Publicatiedatum: 01-08-2019
Terug

Pagina opties