Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekende bestemming C.F. Găman

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluit opschorting opname gegevens BRP
Verzenddatum: 02-12-2019
Publicatiedatum: 05-12-2019

U woont niet meer op het adres waar u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten uw persoonslijst niet meer bij te houden. Daardoor staat u officieel niet meer op dit adres ingeschreven.

  • C.F. Găman, geboortedatum 15-06-1987

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit (zie verzenddatum). Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:

  • - naam en adresgegevens;
  • - datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • - een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  • - de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • - uw handtekening.

Stuur het bezwaarschrift naar:

  • Gemeente Deurne, t.a.v. het college
  • Postbus 3
  • 5750 AA Deurne

Vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Deurne, telefoonnummer 0493 38 77 11 of stel uw vraag via het contactformulier.

Terug

Pagina opties