Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekende bestemming - H.W.M. Cox

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluit opschorting opname gegevens BRP
Publicatiedatum: 14-05-2020

U woont niet meer op het adres waar u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten uw persoonslijst niet meer bij te houden. Daardoor staat u officieel niet meer op dit adres ingeschreven.

H.W.M. Cox, geboortedatum 07-08-1974

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit (zie verzenddatum). Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:

  • - naam en adresgegevens;
  • - datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • - een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  • - de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • - uw handtekening.

Stuur het bezwaarschrift naar:

  • Gemeente Deurne, t.a.v. het college
  • Postbus 3
  • 5750 AA Deurne

Vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493 38 77 11 of stel uw vraag via het contactformulier.

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend op de volgende tijden:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen. Vanaf dinsdag 1 december is dit verplicht.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen