Besluit opname gegevens over het vertrek naar een onbekende bestemming - H.W.M. Cox

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluit opschorting opname gegevens BRP
Publicatiedatum: 14-05-2020

U woont niet meer op het adres waar u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten uw persoonslijst niet meer bij te houden. Daardoor staat u officieel niet meer op dit adres ingeschreven.

H.W.M. Cox, geboortedatum 07-08-1974

Niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit (zie verzenddatum). Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:

  • - naam en adresgegevens;
  • - datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • - een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;
  • - de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • - uw handtekening.

Stuur het bezwaarschrift naar:

  • Gemeente Deurne, t.a.v. het college
  • Postbus 3
  • 5750 AA Deurne

Vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493 38 77 11 of stel uw vraag via het contactformulier.

Terug

Pagina opties