Binnenweg 4, het wijzigen van het aantal dieren en het aanpassen ventilatiesysteem van een varkenshouderij,aangevraagd

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 5757PD4
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-0857*, activiteit milieu (vergunning);

Publicatiedatum: 23-07-2019

De gemeente heeft deze aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vermelde datum (bij toelichting) is de datum van ontvangst van de aanvraag.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

* Inzien vergunningen

De meeste vergunningen en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien op onze website via 'Bekendmakingen'. Soms is het dossier daar om technische redenen niet te vinden. Dan vindt u de stukken onderaan bij deze kennisgeving.

Heeft u vragen over deze kennisgeving of heeft u behoefte aan uitleg? Neemt u dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493 - 38 77 11.

Terug

Pagina opties