Doctor Huub van Doorneweg 26, het mobiel breken van bouw- en sloopafval, activiteitenbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Melding wet Milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 5753PM26
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-1317*, activiteit Milieumelding.

Publicatiedatum: 10-10-2019

De gemeente Deurne heeft de bovenstaande melding op grond van artikel 8.41 wet Milieubeheer voor kennisgeving aangenomen.

Bovengenoemde inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

*De meeste aanvragen zijn digitaal in te zien via ' inzage vergunningen ' op onze website en op afspraak. Heeft u vragen over de hierboven genoemde aanvraag of heeft u behoefte aan uitleg? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493 38 77 11.

Terug

Pagina opties