Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: mededelingen
Bekendmaking heeft betrekking op: hele gemeente
Publicatiedatum: 20-02-2019

Gemeentelijk Rioleringsplan voor Deurne

Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad Gemeentelijke Rioleringsplan 2019-2023 vastgesteld. Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor stedelijk afvalwater, regenwater en deels voor grondwater. In het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan staat hoe de Gemeente Deurne omgaat met deze zorgplichten.

Klimaat

Het belangrijkste speerpunt van het nieuwe plan is het inspelen op het veranderende klimaat. Om wateroverlast te beperken worden er verschillende projecten uitgevoerd waarbij het regenwater wordt afgekoppeld. De inwoners van Deurne kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Om dit te stimuleren wordt dit jaar een stimuleringsregeling voor afkoppelen opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd.  

Communicatie

Onder de naam ‘Onweerstaanbaar Deurne’ informeren wij inwoners en bedrijven over de klimaatmaatregelen en de mogelijkheden om daar zelf aan bij te dragen.

Heffing

De rioolheffing wordt in de planperiode (tot en met 2023) alleen geïndexeerd. Na 2023 is er een geleidelijke stijging van de rioolheffing voorzien. Of deze echt nodig is wordt in een volgend plan beoordeeld.

Waar te vinden

Het hele plan vindt u ook op onze website onder Bestuur en Organisatie - Regels, beleid en visie - Ontwikkelagenda

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0493 -38 77 11 of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Terug

Pagina opties