Horstenweg 6 en 7, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, activiteitenbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Melding wet Milieubeheer
Bekendmaking heeft betrekking op: 5757SB6, 5757SB7
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-0314*, activiteit, milieu melding;

Publicatiedatum: 20-09-2019

De gemeente Deurne heeft de bovenstaande melding op grond van artikel 8.41 wet Milieubeheer voor kennisgeving aangenomen.

Bovengenoemde inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

*De meeste aanvragen zijn digitaal in te zien via ' inzage vergunningen ' op onze website en op afspraak. Heeft u vragen over de hierboven genoemde aanvraag of heeft u behoefte aan uitleg? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493 38 77 11.

Terug

Pagina opties