Julianastraat 26, het bouwen van een woning, verleend

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 5751JX26
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2018-0636*, activiteiten, bouw, handelen in strijd met regels RO;

Verzenddatum: 26-09-2019
Publicatiedatum: 04-10-2019
Terug

Pagina opties