Ontwerpbesluit het bouwen van twee bedrijfsloodsen en het afwijken van het bestemmingsplan: Toegekend (5752RK, 79)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Langstraat
5752RK, 79
Omschrijving: het bouwen van twee bedrijfsloodsen en het afwijken van het bestemmingsplan: Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 21-02-2019
Publicatiedatum: 18-02-2019
Terug

Pagina opties