Ontwerpbesluit het veranderen van de inrichting of veranderen van de werking van een inrichting (OBM): Toegekend (5754AB, 10)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Griendtsveenseweg
5754AB, 10
Omschrijving: het veranderen van de inrichting of veranderen van de werking van een inrichting (OBM): Toegekend
Datum beschikking:
Verzenddatum: 27-12-2018
Publicatiedatum: 19-12-2018
Terug

Pagina opties