Vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS Leegveld

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgeving
Publicatiedatum: 02-04-2020

Kennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit bodemkwaliteit

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om voor projectgebied Leegveld de bodemkwaliteitskaart, inclusief PFAS vast te stellen. De bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS is afgeleid van gericht bodemonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Deze kaart maakt het mogelijk om binnen het projectgebied grondverzet plaats te laten vinden zonder dat hier aanvullende onderzoeken voor uitgevoerd dienen te worden. Met het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart PFAS voor het projectgebied Leegveld komt de vastgestelde ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ voor dit gebied te vervallen.

Inwerkingtreding

Het besluit wordt vanaf één week na deze kennisgeving door het college van burgemeester en wethouders genomen. De bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS treedt één dag na publicatie in werking.

Informatie

Heeft u vragen of behoefte aan uitleg? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493-387711 of stel uw vraag via het contactformulier op www.deurne.nl.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen