Vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS Leegveld

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgeving
Publicatiedatum: 02-04-2020

Kennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit bodemkwaliteit

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om voor projectgebied Leegveld de bodemkwaliteitskaart, inclusief PFAS vast te stellen. De bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS is afgeleid van gericht bodemonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Deze kaart maakt het mogelijk om binnen het projectgebied grondverzet plaats te laten vinden zonder dat hier aanvullende onderzoeken voor uitgevoerd dienen te worden. Met het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart PFAS voor het projectgebied Leegveld komt de vastgestelde ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ voor dit gebied te vervallen.

Inwerkingtreding

Het besluit wordt vanaf één week na deze kennisgeving door het college van burgemeester en wethouders genomen. De bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS treedt één dag na publicatie in werking.

Informatie

Heeft u vragen of behoefte aan uitleg? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493-387711 of stel uw vraag via het contactformulier op www.deurne.nl.

Terug

Pagina opties