Veldstraat 37, het uitbreiden van een bedrijfspand, verleend

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 5751AA37
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-1146*, activiteiten, bouw, handelen in strijd met regels RO;

Verzenddatum: 25-09-2019
Publicatiedatum: 04-10-2019
Terug

Pagina opties