Voorbereiding wijzigingsplan Milhezerweg 75, Suezlaan 9, Kwadestaartweg 17, Deurne

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 30-01-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het voornemen bestaat om een wijzigingsplan voor te bereiden.

Wat zijn de plannen?

Het voor te bereiden wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming Agrarisch naar Wonen op de locaties Milhezerweg 75, Suezlaan 9 en Kwadestaartweg 17 in Deurne. Op de locaties Suezlaan 9 en Kwadestaartweg 17 wordt een klein ambachtelijk bedrijf bij de woning mogelijk gemaakt.

Wat betekent dit voor u?

Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname. Dat betekent dat:

  • geen stukken ter inzage worden gelegd;
  • geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en
  • geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen.

U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het wijzigingsplan.

In het vervolg van de procedure zal het wijzigingsplan (onder meer) als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Voor deze terinzagelegging volgt een afzonderlijke bekendmaking.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

U kunt deze vinden op de pagina met de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (niet op zaterdag)

De milieustraat is weer geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur (en dus NIET op zaterdag). Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt. 

.Meer informatie over de milieustraat. 

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen