Voorpeelweg 22, het bouwen van een woning, van rechtswege verleend

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunningen
Bekendmaking heeft betrekking op: 5754RJ22
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2020-0309*, activiteiten Bouw, Handelen in strijd met regels RO.

Verzenddatum: 25-06-2020
Publicatiedatum: 02-07-2020
Terug

Pagina opties