Buitengebied

Het buitengebied van de gemeente Deurne verandert de komende jaren sterk. Naar verwachting zal een behoorlijk aantal agrariërs stoppen met hun bedrijf en op zoek gaan naar een nieuwe activiteit. De gemeente Deurne speelt in op deze ontwikkeling. Met ‘bouwstenen’ die zijn vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het aantrekkelijker om om te schakelen naar een andere bestemming.

Op dit moment telt de gemeente Deurne een kleine 400 agrarische bedrijven. Binnen tien jaar zal een flinke groep agrariërs naar verwachting stoppen met het bedrijf. De Stoppersregeling, de ammoniakregels van de provincie, de Saneringsregeling varkenshouderij en de stikstofaanpak zullen hier de komende jaren een sterke invloed op hebben.

Terug

Pagina opties