Buitengebied

Het buitengebied van de gemeente Deurne verandert de komende jaren sterk. Naar verwachting zal een behoorlijk aantal agrariërs stoppen met hun bedrijf en op zoek gaan naar een nieuwe activiteit. De gemeente Deurne speelt in op deze ontwikkeling. Met ‘bouwstenen’ die zijn vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het aantrekkelijker om om te schakelen naar een andere bestemming.

Op dit moment telt de gemeente Deurne een kleine 400 agrarische bedrijven. Binnen tien jaar zal een flinke groep agrariërs naar verwachting stoppen met het bedrijf. De Stoppersregeling, de ammoniakregels van de provincie, de Saneringsregeling varkenshouderij en de stikstofaanpak zullen hier de komende jaren een sterke invloed op hebben.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen