Stikstof en beleid veehouderij Brabant

De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.

In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is. De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over stikstof, vergunningverlening en het programma AERIUS Calculator. Ook vindt u daar informatie over stappen die het kabinet heeft gezet voor de stikstofaanpak, gericht op de landbouwsector.

Beleid veehouderij Brabant

De provincie zet in op versnelling van vernieuwing en innovatie in de veehouderij. Op de website van provincie Noord-Brabant leest u meer over het beleid van de provincie om tot een duurzame en innovatieve veehouderij sector te komen.

Voor de uitvoering van het beleid zijn er ook regels vastgesteld. Deze regels staan in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Provinciale Staten hebben op vrijdag 14 februari ingestemd met een wijziging van deze Interim Omgevingsverordening. Het gaat om een wijziging van de data waarop veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen.

De datum waarop veehouders uiterlijk een omgevingsvergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen verschuift van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De uiterste datum waarop de stalsystemen aangepast moeten zijn verschuift van 1 januari 2022 naar 1 oktober 2022.

Afhankelijk van de diercategorie gaat het hier om het aanpassen van stalsystemen die ouder zijn dan 15 of 20 jaar. Voor innovatieve stalsystemen die nog niet zijn uitontwikkeld geldt al een aparte regeling. De datum voor beslissing tot deelname hieraan verschuift ook van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Voor realisatie geldt ook de uiterste datum van 1 oktober 2022, maar daarvan kan worden afgeweken door Gedeputeerde Staten als dat nodig blijkt.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

U kunt deze vinden op de pagina met de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (niet op zaterdag)

De milieustraat is weer geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur (en dus NIET op zaterdag). Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt. 

.Meer informatie over de milieustraat. 

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen