Evenementen

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. De gemeente neemt aanvragen voor evenementen weer in behandeling.

Ook voor evenementen gelden de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand en bij de meeste evenementen moeten bezoekers een zitplaats hebben. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij het organiseren van een evenement.

De gemeente toetst aanvragen evenementenvergunning aan de landelijke Integrale COVID-19 evenementenwerkwijze en de regionale noodverordening. Dit betekent dat voor alle evenementen (ook vergunningvrije evenementen) een COVID-19 plan ingediend moet worden. Hierin moet de organisatie aangeven hoe het evenement aan de regels uit de noodverordening voldoet. Hier vindt u de geldende noodverordening.

U kunt vanaf nu een evenementenvergunning aanvragen ├│f een COVID-19 plan indienen voor een vergunningvrij evenement. We doen er alles aan om de vergunning zo snel als mogelijk te verlenen. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning.

Algemene regels voor evenementen

Voor evenementen gelden de volgende algemene landelijke regels:

 • Altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Binnen

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen.

 • Binnen: in ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
 • Buiten: wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierentuinen of op de kermis, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
 • In situaties waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen.

Waar moet een COVID-19 plan aan voldoen?

In het COVID-19 plan moet de organisator van het evenement in ieder geval antwoord geven op de onderstaande vragen:

 • Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden?
 • Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven?
 • Hoe organiseert u de stromen van personen met betrekking tot gebruik sanitaire voorzieningen?
 • Welke hygi├źnemaatregelen worden er getroffen voor het tegengaan van verspreiding van het virus?
 • Als er zitplaatsen zijn, hoe zorgt u ervoor dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?

Er zijn diverse protocollen beschikbaar, ook voor evenementenorganisatoren. Deze zijn onder andere te vinden op evenementenbouwers.org.

Regels vergunningsvrije evenementen

 • Er moet altijd een goedgekeurd COVID-19 plan aanwezig zijn. Neem hiervoor contact op met de gemeente, telefoonnummer 0493-387711 of e-mail info@deurne.nl
 • Bestaande voorwaarden blijven van kracht. Op deze pagina ziet u wat de voorwaarden zijn.

Op onderstaande plaatsen heeft u altijd een evenementenvergunning nodig:

 • Markt
 • Martinetplein
 • Kasteeltuin (Haageind)
 • Kerkplein - Blasiusstraat (parkeerterrein)
 • op parkeerplaatsen aangewezen voor betaald parkeren

Hieronder ziet u een stroomschema dat u kan helpen om een COVID-19 plan te maken voor een (vergunningvrij) evenement. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kermissen, sinterklaas en carnaval

 • De kermissen in Deurne, Neerkant, Zeilberg, Liessel en Helenaveen gaan niet door. Dit geldt ook voor het Dorpsfestival in Vlierden (alternatief voor de kermis);
 • Aan de dorpsraden van Neerkant, Zeilberg, Liessel en Helenaveen is aangeboden dat zij op een later moment een alternatief dorpsfeest kunnen organiseren, waarbij de gemeente zal faciliteren. Uiteraard geld ook hier dat dit dorpsfeest 'coronaproof' moet zijn;
 • De Sinterklaasintocht in Deurne gaat dit jaar niet door. Organisator Stichting Sinterklaas in Deurne kijkt naar de mogelijkheden voor een digitale 'intocht', in samenwerking met de lokale omroep DMG Deurne. Kijk voor meer informatie op www.sinterklaasindeurne.nl;
 • De zeven carnavalsverenigingen in de gemeente Deurne hebben, in overleg met de gemeente, besloten dat er dit jaar geen prinsen(paren) zijn en ook geen optochten. Meer informatie leest u in dit persbericht van de carnavalsverenigingen.

Geen dubbele leges bij verplaatsing evenement

Organisatoren van evenementen die door het coronavirus niet door konden gaan, krijgen de leges die zij hebben betaald voor hun evenementenvergunning terug. Als een evenement dat niet door kon gaan wordt verplaatst naar een later moment in het jaar, worden er geen dubbele leges in rekening gebracht. Voor de kermissen geldt dat kermisexploitanten geen kermisgelden hoeven te betalen voor een kermis waar zij niet konden staan.

Terug

Pagina opties