Evenementen

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. De gemeente neemt aanvragen voor evenementen vanaf 1 juli weer in behandeling.

Ook voor evenementen gelden de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand en bij de meeste evenementen moeten bezoekers een zitplaats hebben. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij het organiseren van een evenement en ook bij het toetsen en beoordelen van een evenementenvergunning. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden.

Aanvragen evenementenvergunning worden getoetst aan een landelijk integraal toetsingskader en de regels uit de noodverordening. Het toetsingskader en de nieuwe noodverordening zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Vanaf het moment dat deze beschikbaar zijn, kan de gemeente vergunningaanvragen daar aan toetsen. We doen er alles aan om vergunningen zo snel als mogelijk te verlenen. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning.

Regels voor evenementen

De algemene landelijke regels voor evenementen zijn wel bekend. Vanaf 1 juli geldt:

 • Altijd 1,5 meter onderlinge afstand, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Binnen

 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen.

 • Binnen: in ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
 • Buiten: wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in dierentuinen of op de kermis, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
 • In situaties waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen.

Kermissen

Voor de kermissen in de gemeente Deurne geldt het volgende:

 • De kermis in Deurne en het Dorpsfestival in Vlierden (alternatief voor de kermis) konden eerder niet doorgaan;
 • De kermis in Neerkant, die stond gepland van 4 t/m 7 juli, gaat niet door. Het is te kort dag om deze kermis op een veilige en verantwoorde manier te organiseren binnen de ‘anderhalvemetersamenleving’. Doordat het landelijk integraal toetsingskader en de nieuwe regionale noodverordening nog niet beschikbaar zijn, kan er niet op tijd een evenementenvergunning verleend worden. Het college is graag bereid om in overleg met Leefbaar en Vitaal Neerkant te bekijken of er later in het jaar een alternatief evenement georganiseerd kan worden voor de kermis;
 • Het is onze intentie om de kermissen in Zeilberg (1 t/m 4 augustus), Liessel (29 augustus t/m 1 september) en Helenaveen (12 tot en met 15 september) ‘coronaproof’ door te laten gaan. Gezien de korte doorlooptijd tot Zeilberg-kermis wordt dit een uitdaging, maar we stellen alles in het werk om dit voor elkaar te krijgen.

Uiteraard gelden ook bij de kermissen de coronamaatregelen en moet goed bekeken worden hoe dit op een veilige en verantwoorde manier georganiseerd kan worden. Er is daarbij een grote verantwoordelijkheid voor de kermisexploitanten, de horeca en bezoekers van de kermis. Alleen samen kunnen we dit op een goede en verantwoorde manier organiseren.

Geen dubbele leges bij verplaatsing evenement

Organisatoren van evenementen die door het coronavirus niet door konden gaan, krijgen de leges die zij hebben betaald voor hun evenementenvergunning terug. Als een evenement dat niet door kon gaan wordt verplaatst naar een later moment in het jaar, worden er geen dubbele leges in rekening gebracht. Voor de kermissen geldt dat kermisexploitanten geen kermisgelden hoeven te betalen voor een kermis waar zij niet konden staan.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen