Financiële steun voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Ondernemers, stichtingen en verenigingen ondervinden de gevolgen van het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële steun.

Algemene informatie

Veel algemene vragen voor ondernemers worden beantwoord op de websites van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

Regelingen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Hieronder ziet u een overzicht van regelingen die er zijn voor ondernemers in verband met het coronavirus. Ook stichtingen en verenigingen kunnen gebruik maken van (een deel van) deze regelingen. Let u goed op dat u de aanvraag bij de juiste instantie indient. Op die manier wordt uw aanvraag het snelst in behandeling genomen. Per regeling is aangegeven bij welke instantie u moet zijn. Als u vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam op telefoonnummer 0800-2117.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): UWV (beschikbaar)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Per maandag 6 april, 9.00 uur kunt u een aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De NOW-regeling vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Senzer (beschikbaar)

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis kunnen bij Senzer een beroep doen op de Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat om ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De precieze regels en de manier van aanvragen vindt u op de website van Senzer. De tijdelijke regeling is is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Senzer voert deze regeling uit namens de gemeente Deurne en de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Aanvragen worden met spoed behandeld. Het is van belang dat u het aanvraagformulier indient bij Senzer (en niet bij de gemeente). Zo komt uw aanvraag direct op de juiste plek terecht en wordt deze het snelste in behandeling genomen.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): RVO (beschikbaar)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op vrijdag 27 maart de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze regeling, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Sectoren die nu in aanmerking komen, zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart ook gebruik maken van deze regeling.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Belastingmaatregelen voor ondernemers, inclusief zzp'ers: Belastingdienst (beschikbaar)

Bent u ondernemer of zzp’er en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Het gaat onder andere om bijzonder uitstel van betaling, verlaging van uw voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en belastingrente. De maatregelen zijn vanaf 2 april uitgebreid en versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden. Ondernemers in de glastuinbouw krijgen uitstel van betaling van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) in april, mei en juni 2020.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Verruiming borgstelling MKB: uw bank (beschikbaar)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): uw bank

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? In verband met de coronamaatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering extra mogelijkheden. De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De bank krijgt een 50% staatsgarantie en loopt zo minder risico. Hierdoor hebben ondernemingen meer kans van slagen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw: uw bank (beschikbaar)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen: BSOB (beschikbaar)

Tot 1 juni verstuurt BSOB geen nieuwe aanslagbiljetten. BSOB verstuurt in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen. Eerder gold deze periode tot 18 mei. Nu is besloten dit te verlengen tot 1 juni. Dit geldt voor zowel gemeentelijke belastingen als waterschapsbelastingen.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?
Heeft u door het coronavirus geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt gewoon door
Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Kijk voor meer informatie op de speciale coronapagina van BSOB of bel naar 088-5510000.

Maatregelen provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant heeft ook economische maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Meer informatie vindt u op de website van de provincie.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

U kunt deze vinden op de pagina met de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (niet op zaterdag)

De milieustraat is weer geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur (en dus NIET op zaterdag). Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt. 

.Meer informatie over de milieustraat. 

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen