Financiële steun voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële steun.

Landelijk steun- en herstelpakket

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. 

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunt u kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het KVK adviesteam via 0800 – 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

Lokale regelingen

Maatschappelijk ondersteuningsfonds

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft een maatschappelijk ondersteuningsfonds ingevoerd voor stichtingen en verenigingen die in acute financiële problemen dreigen te komen. 

Het maatschappelijk ondersteuningsfonds is bedoeld voor dorps- en wijkhuizen, vrijwilligersorganisaties en lokale culturele instellingen in de gemeente Deurne, die in acute financiële problemen dreigen te raken door de coronacrisis en dit niet zelf op kunnen lossen, bijvoorbeeld met een landelijke regeling. U kon hiervoor tot 2 juni 2021 een aanvraag indienen.

Subsidies

Stichtingen en verenigingen ontvangen subsidie van de gemeente voor de vrijwillige inzet en/of voor de kosten van het pand waar de activiteiten plaatsvinden door middel van huur, huisvesting of exploitatiesubsidie. Een deel van de activiteiten waarvoor zij subsidie ontvangen, kunnen door corona niet doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de controle op welke activiteiten wel en niet zijn doorgegaan, niet uit te voeren en de subsidies onveranderd vast te stellen. Dit betekent dat voor de organisaties het risico vervalt dat zij een deel van de subsidie terug moeten betalen. Daarnaast bespaart dit zowel de organisaties als de gemeente veel tijd. Het gaat in totaal om circa 130 vrijwilligersorganisaties, gericht op vrije tijdsbesteding, Wmo-, Jeugd- of Participatiebeleid, kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving, en evenementen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aanvullend besloten om ook de subsidies voor de culturele verenigingen voor 2020 en 2021 onveranderd vast te stellen. Dit geldt zowel voor jaarlijks terugkerende subsidies als voor projectsubsidies. Voor projectsubsidies geldt dat de subsidie gebruikt kan worden voor al gemaakte kosten. Indien na aftrek van gemaakte kosten een overschot resteert, dan kan dit overschot gebruikt worden voor activiteiten op een later moment.

Lees meer over het maatschappelijk ondersteuningsfonds en de subsidies in dit persbericht.

Huurcompensatie sporthallen

Er wordt geen huur in rekening gebracht voor een sporthal als een activiteit of wedstrijd door corona niet door kon gaan.

Terrasgelden vervallen

Horecaondernemers die een terras hebben staan op gemeentegrond, betalen daarvoor terrasgelden. Voor de periode dat horecaondernemers hun terras niet konden gebruiken vervallen de terrasgelden. Dit is het geval vanaf 14 oktober 2020, de dag waarop de horeca de deuren moest sluiten, tot het moment dat de horeca in 2021 weer open mocht. In het voorjaar 2020 is eenzelfde maatregel toegepast, toen de horeca ook gesloten was.

Marktgelden

Marktkooplieden met een non-foodkraam mochten tijdens de lockdown niet op de markt staan. Zij hoeven over deze periode geen marktgelden te betalen.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen