Horeca en terrassen

Vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur sluit de horeca de deuren.

Laatst bijgewerkt: woensdag 21 oktober, 09.30 uur

Gedeeltelijke lockdown vanaf woensdag 14 oktober

Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is besloten de horeca vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur te sluiten. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Vanaf woensdag 14 oktober, 22.00 uur geldt:

 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn: hotels voor hotelgasten en uitvaartcentra
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Dit geldt bijvoorbeeld voor gemeenschapshuizen en het cultuurcentrum, de zalen mogen open blijven, maar het horecagedeelte moet gesloten zijn.

Kijk voor meer informatie en vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid. Of bekijk de afbeelding hieronder. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Daar leest u meer over afhalen en bezorgen en het aanvragen van een winterterras.

Protocol Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol opgesteld voor de horeca. Dat protocol vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Afhalen en bezorgen

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats. Ook zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Zorg ervoor dat mensen die komen afhalen niet langer binnen zijn dan noodzakelijk.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01:00 uur. En zij verkopen na 20:00 uur geen alcohol meer.

Zalen verhuren

Het is niet toegestaan zalen of andere ruimtes van een horecazaak te verhuren tijdens de gedeeltelijke lockdown. Wel mogen er werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld schoonmaak, onderhoud of reparatie.

Het aanvragen van een winterterras

Met het ingaan van de intelligente lockdown op woensdag 14 oktober moeten horecazaken in ons land de deuren sluiten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer horecazaken weer open mogen. Ondanks dit gegeven willen wij horecaondernemers in onze gemeente de mogelijkheid bieden om een aanvraag te doen voor een winterterras. Zo kunt u, als de horeca weer open mag, gebruik maken van een winterterras, om uw gasten te beschermen tegen weer en wind.

Hieronder vindt u informatie over de regels voor een winterterras en de aanvraagprocedure. Neemt u de informatie goed door voordat u een aanvraag indient.

Maximaal aantal personen

Een winterterras (aan de bovenzijde en aan meer dan één zijde dichtgemaakt) wordt gezien als binnenruimte. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel personen er in een horecazaak aanwezig mogen zijn als de horeca weer open mag. Houd u er in elk geval rekening mee dat het om een binnenruimte gaat en daarbij zal gelden dat er een maximaal aantal personen binnen mag zijn.

Er zijn twee soorten winterterrassen mogelijk:

1. Gevelterras

Bij een terras direct aan de gevel (gevelterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent. Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn. Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.

In plaats van de schotten mogen verticale schermen (tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd. De schotten en verticale schermen dienen haaks aan de gevelzijde geplaatst te worden.

2. Overterras

Bij een terras dat niet direct aan de gevel ligt, maar met een looproute er tussen (overterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent. Een overterras kan aan maximaal drie zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn. Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.

In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) aan de parasol/zonneschermen worden bevestigd.

Verdere voorwaarden

 • U mag alleen het terras overkappen waarvoor u een terrasvergunning heeft
 • U mag het winterterras laten staat tot uiterlijk 1 april 2021
 • Grenst het terras aan de weg? Zorg dan voor een vrije ruimte van minimaal 50cm tussen de weg en de overkapping

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor een winterterras is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst de vergunningaanvraag in elk geval op de veiligheid van de constructie, brandveiligheid en geluid. U kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl. U kiest voor ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’.

U geeft in de aanvraag aan dat het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus.

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken ingediend worden:

 • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
 • Tekening met daarop plattegrond, gevels (aanzichten), doorsnede, toe te passen materialen en kleuren, constructieve hoofdopzet, fundering van de overkapping (op schaal, voorzien van maatvoering)
 • Constructieve gegevens (aantonen dat de overkapping veilig is en ook blijft staan bij wind en regen)
 • Motivering waarom de vergunning wordt aangevraagd (waarom is het wenselijk dat wij medewerking verlenen aan uw aanvraag?)
 • Onderbouwing geluid (onderbouwen dat woningen in de omgeving geen overlast ervaren)
 • Gegevens over brandveiligheid (denkt u hierbij aan blusvoorzieningen, vluchtroutes, enz.)

Bestemmingsplan

Daarnaast is het van belang dat u controleert of u volgens het bestemmingplan een bouwwerk mag plaatsen voor de gevel. U kunt dit controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mag u geen bouwwerk plaatsen voor de gevel, dan kan met de omgevingsvergunning afgeweken worden van het bestemmingsplan. U vraagt dan één omgevingsvergunning aan voor twee activiteiten: omgevingsvergunning bouw voor de overkapping en strijdig gebruik voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Leges

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning betaalt u leges. Vanwege de coronacrisis en omdat horecaondernemers flink getroffen worden door de maatregelen van de overheid, is besloten dat er alleen leges voor het bouwen van een bouwwerk worden opgelegd. Dit is in de meeste gevallen een bedrag van € 272. U hoeft in dit geval geen leges te betalen voor (eventuele) afwijking van het bestemmingsplan.

Let op, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een winterterras is op eigen risico. Op het moment dat u door de maatregelen van de overheid geen gebruik kunt maken van het winterterras, worden de leges niet terugbetaald.

Doorlooptijd

Voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt een maximale doorlooptijd van 8 weken. De gemeente spant zich in om de vergunning sneller te verlenen. Hiervoor is het wel van belang dat de aanvraag volledig is. Als dit niet het geval is, vragen wij u de ontbrekende gegevens aan te vullen. Het duurt dan langer voordat de vergunning verleend kan worden.

De dag nadat de vergunning is verleend, treedt het besluit in werking. U mag de overkapping dan plaatsen. Maar let op, gedurende een periode van 6 weken kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning. Het plaatsen van de overkapping is in die periode voor uw eigen risico. Vanzelfsprekend kunt u het winterterras pas in gebruik nemen op het moment dat de horeca weer open mag.

Milieumelding

Tot slot moet u voor een winterterras ook een Melding Activiteitenbesluit doen. Dit wordt ook wel een milieumelding genoemd. Meer informatie vindt u op deze pagina. U heeft geen milieuvergunning nodig, een melding is voldoende.

U geeft in de melding aan dat het gaat om een tijdelijke uitbreiding/ wijziging van de inrichting als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Geeft u in de melding de termijn aan.

Bij de melding moeten de volgende stukken ingediend worden:

 • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
 • Tekening met daarop de plattegrond (op schaal, voorzien van maatvoering)
 • Indien u geluid produceert, door versterking van het geluid (meer dan achtergrondmuziek), waarbij mogelijk de geluidsnormen worden overschreden, dan dient u middels een akoestisch rapport te onderbouwen dat u voldoet aan de regels uit het activiteitenbesluit

Tot slot

Het aanvragen en in gebruik hebben van een winterterras heeft geen gevolgen voor uw Drank- en Horecavergunning.

Heeft u vragen of komt u er niet uit?

Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 0493-387711 en vraagt u naar een van de regisseurs omgevingsvergunningen.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen