Horeca en terrassen

De horeca blijft voorlopig gesloten. Afhalen en bezorgen is wel mogelijk.

Laatst bijgewerkt: donderdag 14 januari, 09.15 uur

Nederland blijft in lockdown

Ten minste tot en met 9 februari blijft Nederland in lockdown. In deze periode geldt:

 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten
 • Afhalen en eten bezorgen is wel mogelijk

Kijk voor meer informatie en vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid.

In een horecazaak mogen tijdens de sluiting werkzaamheden plaatsvinden, zoals schoonmaak, onderhoud of reparatie. Let ook dan op de afstand van 1,5 meter.

Protocol Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol opgesteld voor de horeca. Dat protocol vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Afhalen en bezorgen

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats. Ook zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet er bij afhalen worden voldaan aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Zorg ervoor dat mensen die komen afhalen niet langer binnen zijn dan noodzakelijk.

Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 01:00 uur. En zij verkopen na 20:00 uur geen alcohol meer.

Huwelijken

Er mag een huwelijksvoltrekking plaatsvinden in een horecazaak. Hier mogen maximaal 20 personen bij aanwezig zijn. Er mag geen eten en drinken worden geserveerd. Een huwelijksfeest is niet toegestaan, het gaat alleen om de officiële huwelijksvoltrekking (ceremonie).

Voorkom de verspreiding van legionella

Nu cafés en restaurants niet worden gebruikt, is het belangrijk om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van legionella. Om legionella te voorkomen is het belangrijk om wekelijks kranen/douches te spoelen en apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig schoon te maken. Kijk voor meer informatie op rivm.nl/legionella.

Financiële regelingen voor horeca

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2.500. Ondernemers kunnen de subsidie tot 29 januari 2021 aanvragen via de TVL-aanvraag. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Terrasgelden vervallen

Horecaondernemers die een terras hebben staan op gemeentegrond, betalen daarvoor terrasgelden. Voor de periode dat horecaondernemers hun terras niet kunnen gebruiken, vervallen de terrasgelden. Dit is het geval vanaf 14 oktober 2020, de dag waarop de horeca de deuren moest sluiten. De terrasgelden worden gecrediteerd voor de periode 14 oktober tot en met 31 december 2020. Voor de periode dat de horeca in 2021 gesloten is, wordt later een besluit genomen. In het voorjaar 2020 is eenzelfde maatregel toegepast, toen de horeca ook gesloten was.

Het aanvragen van een winterterras

Op dit moment is nog niet bekend wanneer horecazaken weer open mogen. Ondanks dit gegeven willen wij horecaondernemers in onze gemeente de mogelijkheid bieden om een aanvraag te doen voor een winterterras. Zo kunt u, als de horeca weer open mag, gebruik maken van een winterterras, om uw gasten te beschermen tegen weer en wind.

Hieronder vindt u informatie over de regels voor een winterterras en de aanvraagprocedure. Neemt u de informatie goed door voordat u een aanvraag indient.

Maximaal aantal personen

Een winterterras (aan de bovenzijde en aan meer dan één zijde dichtgemaakt) wordt gezien als binnenruimte. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel personen er in een horecazaak aanwezig mogen zijn als de horeca weer open mag. Houd u er in elk geval rekening mee dat het om een binnenruimte gaat en daarbij zal gelden dat er een maximaal aantal personen binnen mag zijn.

Er zijn twee soorten winterterrassen mogelijk:

1. Gevelterras

Bij een terras direct aan de gevel (gevelterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent. Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn. Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.

In plaats van de schotten mogen verticale schermen (tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd. De schotten en verticale schermen dienen haaks aan de gevelzijde geplaatst te worden.

2. Overterras

Bij een terras dat niet direct aan de gevel ligt, maar met een looproute er tussen (overterras) kan gebruik worden gemaakt van een parasol, zonnescherm of pagodetent. Een overterras kan aan maximaal drie zijden worden dichtgemaakt (met schotten) tot maximaal 150 cm hoogte en mag boven de 60 cm transparant zijn. Tussen de parasol/zonnescherm en de afscherming/schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten voor voldoende ventilatie.

In plaats van schotten kunnen aan twee zijden verticale schermen (tentdoeken) aan de parasol/zonneschermen worden bevestigd.

Verdere voorwaarden

 • U mag alleen het terras overkappen waarvoor u een terrasvergunning heeft
 • U mag het winterterras laten staat tot uiterlijk 1 april 2021
 • Grenst het terras aan de weg? Zorg dan voor een vrije ruimte van minimaal 50cm tussen de weg en de overkapping

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor een winterterras is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst de vergunningaanvraag in elk geval op de veiligheid van de constructie, brandveiligheid en geluid. U kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl. U kiest voor ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’.

U geeft in de aanvraag aan dat het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus.

Bij de aanvraag moeten de volgende stukken ingediend worden:

 • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
 • Tekening met daarop plattegrond, gevels (aanzichten), doorsnede, toe te passen materialen en kleuren, constructieve hoofdopzet, fundering van de overkapping (op schaal, voorzien van maatvoering)
 • Constructieve gegevens (aantonen dat de overkapping veilig is en ook blijft staan bij wind en regen)
 • Motivering waarom de vergunning wordt aangevraagd (waarom is het wenselijk dat wij medewerking verlenen aan uw aanvraag?)
 • Onderbouwing geluid (onderbouwen dat woningen in de omgeving geen overlast ervaren)
 • Gegevens over brandveiligheid (denkt u hierbij aan blusvoorzieningen, vluchtroutes, enz.)

Bestemmingsplan

Daarnaast is het van belang dat u controleert of u volgens het bestemmingplan een bouwwerk mag plaatsen voor de gevel. U kunt dit controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mag u geen bouwwerk plaatsen voor de gevel, dan kan met de omgevingsvergunning afgeweken worden van het bestemmingsplan. U vraagt dan één omgevingsvergunning aan voor twee activiteiten: omgevingsvergunning bouw voor de overkapping en strijdig gebruik voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Leges

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning betaalt u leges. Vanwege de coronacrisis en omdat horecaondernemers flink getroffen worden door de maatregelen van de overheid, is besloten dat er alleen leges voor het bouwen van een bouwwerk worden opgelegd. Dit is in de meeste gevallen een bedrag van € 272. U hoeft in dit geval geen leges te betalen voor (eventuele) afwijking van het bestemmingsplan.

Let op, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een winterterras is op eigen risico. Op het moment dat u door de maatregelen van de overheid geen gebruik kunt maken van het winterterras, worden de leges niet terugbetaald.

Doorlooptijd

Voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt een maximale doorlooptijd van 8 weken. De gemeente spant zich in om de vergunning sneller te verlenen. Hiervoor is het wel van belang dat de aanvraag volledig is. Als dit niet het geval is, vragen wij u de ontbrekende gegevens aan te vullen. Het duurt dan langer voordat de vergunning verleend kan worden.

De dag nadat de vergunning is verleend, treedt het besluit in werking. U mag de overkapping dan plaatsen. Maar let op, gedurende een periode van 6 weken kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning. Het plaatsen van de overkapping is in die periode voor uw eigen risico. Vanzelfsprekend kunt u het winterterras pas in gebruik nemen op het moment dat de horeca weer open mag.

Milieumelding

Tot slot moet u voor een winterterras ook een Melding Activiteitenbesluit doen. Dit wordt ook wel een milieumelding genoemd. Meer informatie vindt u op deze pagina. U heeft geen milieuvergunning nodig, een melding is voldoende.

U geeft in de melding aan dat het gaat om een tijdelijke uitbreiding/ wijziging van de inrichting als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Geeft u in de melding de termijn aan.

Bij de melding moeten de volgende stukken ingediend worden:

 • Situatietekening (op schaal, bestaande en nieuwe situatie)
 • Tekening met daarop de plattegrond (op schaal, voorzien van maatvoering)
 • Indien u geluid produceert, door versterking van het geluid (meer dan achtergrondmuziek), waarbij mogelijk de geluidsnormen worden overschreden, dan dient u middels een akoestisch rapport te onderbouwen dat u voldoet aan de regels uit het activiteitenbesluit

Tot slot

Het aanvragen en in gebruik hebben van een winterterras heeft geen gevolgen voor uw Drank- en Horecavergunning.

Heeft u vragen of komt u er niet uit?

Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 0493-387711 en vraagt u naar een van de regisseurs omgevingsvergunningen.

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen