Horeca en terrassen

Dinsdag 19 mei maakte het kabinet bekend dat horeca en terrassen vanaf 1 juni, 12.00 uur weer open mogen. Daarbij gelden voorwaarden.

Voor de opening van restaurants, cafés en terrassen gelden een aantal algemene landelijke voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • houd 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert;
 • op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderaan deze pagina kunt u een poster downloaden met de algemene regels in de horeca en terrassen. Deze poster kunt u ophangen in uw horecazaak of op het terras.

De opening van terrassen per 1 juni geldt niet nog voor terrassen van kantines van (sport)verenigingen. Kantines van (sport)verenigingen mogen waarschijnlijk per 1 juli weer open. Eind juni vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een uitgebreide toelichting op de landelijke maatregelen die gelden tot 1 juni en vanaf 1 juni, voor onder andere de horeca.

Protocol Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol opgesteld voor de heropening van de horeca per 1 juni. Dat protocol vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Handreiking RIVM

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor de veilige heropening van bedrijven en instellingen. Deze handreiking bevat onder andere handige tips voor afstand houden en de gezondheidscheck die vooraf moet plaatsvinden.

Richtlijnen terrassen in de gemeente Deurne

Vanaf maandag 1 juni, 12.00 uur (2e Pinksterdag) mogen de terrassen dus onder voorwaarden open. De gemeente wil graag meewerken aan verzoeken van horecaondernemers om het oppervlakte van het terras uit te breiden, zodat bezoekers op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Hier mag pas gebruik van worden gemaakt, nadat de gemeente schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Daarbij geldt nadrukkelijk dat er zowel voor de horecaondernemers en het personeel als voor bezoekers een belangrijke rol is weggelegd om je aan de coronamaatregelen te houden. Alleen dan blijft het coronavirus onder controle en kunnen we er samen voor zorgen dat de terrassen op een verantwoorde manier open kunnen blijven. We moeten het samen doen!

Hieronder leest u hoe u als horecaondernemer een verzoek kunt indienen en welke richtlijnen daarbij gelden:

Hoe dien ik een plan in?

De ondernemer of groep van ondernemers dient/dienen een plan met situatietekening in via e-mail info@deurne.nl. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn. Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegenheden in de omgeving gevestigd zijn, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan. De omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is.

In het plan dient ten minste te worden vermeld:

 • Naam, adres, postcode, telefoonnummer van de horeca-inrichting
 • Locatie tijdelijke uitbreiding terras inclusief tekening met afmetingen
 • Inrichting van het terras
 • Verklaring van de ondernemer dat buren/grondeigenaren akkoord zijn, met vermelding om welke adressen het gaat
 • Indien meerdere horecagelegenheden in de omgeving gevestigd zijn, dient een gezamenlijk plan ter goedkeuring te worden overlegd. Dit is een voorwaarde

Er is geen sprake van een vergunning en er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.

Wij verzoeken u om het plan zo vroeg mogelijk in te dienen. Dan is er nog tijd voor het stellen van eventuele vragen of het aanvullen van eventuele ontbrekende gegevens. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Algemeen

 • Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk tot 1 september 2020. In augustus maken gemeente en Koninklijk Horeca Nederland in overleg de afweging of we uitbreidingen langer toestaan;
 • Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca;
 • Het aantal tafels en zitplaatsen mag niet uitgebreid worden, het gaat om hetzelfde aantal tafels en zitplaatsen met voldoende afstand tot elkaar (en daardoor een groter oppervlakte);
 • Bezoekers moeten te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand kunnen houden, een scheidingswand maakt dit niet anders;
 • Bij slecht weer mogen bezoekers van het terras niet naar binnen, want zij hebben niet gereserveerd en er heeft vooraf geen checkgesprek plaatsgevonden waarbij is ingeschat of een bezoek risico's oplevert;
 • Het terras moet aan de bovenzijde of aan drie zijden open zijn. Een parasol of luifel mag dus, maar geen (afgesloten) tent;
 • Van exploitanten en beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorg dragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen
 • Op terrassen mogen enkel zitplaatsen zijn, er mag geen staand gebruik gemaakt worden van statafels of bartafels;
 • Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse;
 • Een buitenbar is niet mogelijk, omdat het niet wenselijk is dat er buiten alcohol wordt verstrekt.

Bereikbaarheid

 • Naastgelegen panden (bijv. winkels of woningen) moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven;
 • De toegankelijkheid en opstelplaatsen voor veiligheidsdiensten, mensen met een beperking, fietsers en voetgangers blijft te allen tijde gegarandeerd;
 • De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden;
 • Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen;
 • Bushaltes en fietspaden moeten bereikbaar blijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.

Inrichting van het terras

 • Op de uitbreiding van het horeca-terras mag geen muziek ten gehore gebracht worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen live muziek ten gehore gebracht worden zonder ontheffing;
 • Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras. Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond. Partytenten of andersoortige overkapping zijn niet toegestaan;
 • Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating.

Weekmarkt en standplaatsen

 • De weekmarkt, evenementen (als deze weer mogelijk zijn) en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand verwijderd moeten worden. Voor de horeca aan de Markt betekent dit dus dat de uitbreiding van het terras op donderdagavond verwijderd moet worden in verband met de weekmarkt op vrijdag;
 • Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen (bijvoorbeeld een vis- of loempiakraam). Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan;

En verder

 • De regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de noodverordening van de veiligheidsregio zijn leidend. Op de pagina met de landelijke maatregelen vindt u de noodverordening die vanaf 1 juni 12.00 uur van kracht is. De regels met betrekking tot buitenterrassen staan vermeld in artikel 2.1e én in de toelichting op pagina 15;
 • Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen. De burgemeester kan opleggen dat het terras moet worden vastgeketend;
 • In het geval van ondersteunende horeca op niet-horecabestemmingen gelden hun regels ten aanzien van de maximale afmeting van het terras tijdelijk niet. Als het terras zich op eigen terrein bevindt hoeft geen plan te worden ingediend. Uiteraard gelden de regels in de APV en in het kader van openbare orde en veiligheid en andere relevante wetgeving hier onverminderd;
 • De APV en alle andere relevante wetgeving zijn altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding. Ook sluitingstijden zijn opgenomen in de APV.

Controles

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van horecaondernemers en personeel dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Toezichthouders van de gemeente controleren hierop.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen