Koren en muziekoptredens

Koren en zanggroepen mogen weer repeteren en optreden, als zij hierbij de aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Voor koren en zanggroepen gelden de algemene coronamaatregelen voor binnen en buiten. Verder gelden de volgende extra aandachtspunten:

  • Een gezondheidscheck is vereist.
  • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
  • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of de zanggroep – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD onder koorleden.
  • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.
  • Uit voorzorg worden voor koren en zanggroepen extra maatregelen voor de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.

Protocol

Deze aanvullende richtlijnen van het RIVM zijn overgenomen in het protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Kijk voor het protocol op www.knmo.nl/protocol.

Optredens

Het is toegestaan om met een koor of zanggroep, muziekvereniging of harmonie op te treden, mits u zich houdt aan de maatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Bij optredens mag het publiek niet meezingen.

Als u aan de richtlijnen voldoet, hoeft u voor een optreden binnen of op een afgesloten plek buiten (bijvoorbeeld een tuin of binnenplaats) geen toestemming aan de gemeente te vragen.

Wilt u optreden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op een plein, parkeerplaats, open grasveld of park? Dan moet u een COVID-19 plan indienen waarin u aangeeft hoe u er als organisator voor zorgt dat aan de richtlijnen wordt voldaan. Mogelijk moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Dit hangt af van het aantal bezoekers en de locatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Evenementen.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen