Landelijke maatregelen

Het kabinet heeft op dinsdag 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Geldende maatregelen

Op dit moment gelden de volgende maatregelen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle evenementen met een vergunningsplicht of meldplicht zijn verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen
 • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht tot en met de meivakantie
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van deze beroepsgroepen. Voor schoolgaande kinderen is deze opvang op school. Voor kinderen tot vier jaar is er opvang op het kinderdagverblijf. Docenten bieden onderwijs op afstand aan voor kinderen die thuis zitten
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten tot en met 28 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk
 • Ook casino's, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops zijn gesloten tot en met 28 april
 • Alle overige samenkomsten worden vooralsnog tot en met 28 april verboden, waarbij uitzonderingen gelden voor wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal, samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen), uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen) en samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen). Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot en met 28 april dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Per 1 april 2020 is het in heel Brabant verboden om recreatief nachtverblijf aan te bieden. Dit geldt voor alle vakantie-accommodaties zoals vakantieparken, recreatieparken, campings, minicampings, kamperen bij de boer, Bed & Breakfast en kamerverhuur (bijv. Airbnb). Er gelden enkele uitzonderingen. Verder geldt dat gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen gesloten moeten blijven. Meer hierover leest u op deze pagina.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over de maatregelen, verdeeld per onderwerp.

Hieronder ziet u (de verlenging van) de maatregelen in één overzicht. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Lokale maatregelen

Op basis van de bovenstaande landelijke maatregelen, zijn er ook enkele lokale maatregelen genomen. Meer daarover leest u op deze pagina.

Geen centrale examens dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april. Kijk voor vragen en antwoorden hierover op de website van de Rijksoverheid.

Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk vanwege corona

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf vrijdag 20 maart gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 28 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).

Kwetsbare ouderen lopen de grootste risico’s om erg ziek te worden van COVID-19. Door verpleeghuizen nu te sluiten voor bezoekers, wil het kabinet samen met de zorgsector de kwetsbare bewoners beter beschermen. Het is voor familie, vrienden en andere bekenden van bewoners voorlopig niet mogelijk om op bezoek te gaan. Daarom worden organisaties en hun medewerkers gevraagd om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven, bijvoorbeeld door (video)bellen mogelijk te maken.

Incidenteel kan een instelling afwijken van deze maatregel, in het bijzonder in de stervensfase.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over de maatregelen bij verpleegtehuizen en woonvoorzieningen.

Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz

Het kabinet heeft op maandag 23 maart bekend gemaakt dat de sectoren gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bezoekersregelingen hebben vastgesteld. Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. De landelijke richtlijnen gelden vooralsnog tot en met 28 april en zijn bedoeld om de kwetsbare bewoners en hulpverleners beter te beschermen tegen het coronavirus. Bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt de specifieke context van deze zorgsectoren in acht genomen. Binnen de sectoren bestaat een grote diversiteit, waardoor ruimte wordt gelaten voor lokaal maatwerk. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft op woensdag 1 april een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hierin is onder andere een verbod opgenomen op het aanbieden van recreatief nachtverblijf op vakantieparken, recreatieparken en campings. Ook is in de noodverordening bepaald dat de eerder genomen maatregelen gelden tot en met 28 april. De noodverordening maakt het mogelijk om in de veiligheidsregio te handhaven op de genomen maatregelen.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

U kunt deze vinden op de pagina met de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (niet op zaterdag)

De milieustraat is weer geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur (en dus NIET op zaterdag). Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt. 

.Meer informatie over de milieustraat. 

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen