Nertsen

Op 8 januari 2021 is het verbod op de pelsdierhouderij in Nederland ingegaan.

Laatst bijgewerkt: donderdag 24 december, 15.15 uur

Met het verbod op de pelsdierhouderij is het in Nederland verboden om nog pelsdieren te houden voor bontproductie. Het verbod is door het kabinet vervroegd ingevoerd omdat op verschillende nertsenhouderijen dit jaar besmettingen met het coronavirus zijn aangetroffen. Het stoppen van de nertsenhouderij is volgens advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) de meest effectieve wijze om reservoirvorming te voorkomen.

Op dit moment zijn er geen nertsen meer op nertsenbedrijven in Nederland. Van de 126 bedrijven zijn er 70 geruimd omdat ze positief getest zijn op het coronavirus. Alle nertsen op de overige bedrijven zijn gedood en gepelsd tijdens de pelsperiode.

Nadeelcompensatieregeling

Op donderdag 19 november heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een Kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de nadeelcompensatieregeling. Dit is de vergoeding die nertsenhouders ontvangen voor de vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij. De Kamerbrief en de bijlagen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Daar is ook een voorbeeldberekening te vinden.

Meer informatie

Voor pelsdierhouders is het vervroegd verbod een ingrijpend besluit. Het betekent het einde van hun bedrijfstak en daar komt veel bij kijken. Zij moeten nu sneller dan eerst op zoek gaan naar een nieuw perspectief voor hun onderneming en bedrijfslocatie. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij. Daar is onder andere meer informatie te vinden over de nadeelcompensatieregeling, subsidie sloop en ombouw en sociaal economisch plan.

Zes locaties in de gemeente Deurne

De gemeente Deurne telt 6 locaties waar nertsen werden gehouden, gelegen aan de Rechte Heitraksedijk in Neerkant, Belgerenseweg en Rijntjesdijk in Vlierden en Milhezerweg, Goorsebergweg en Vinkenweg in Deurne-Walsberg. Vier bedrijven zijn geruimd nadat een besmetting was vastgesteld, de laatste op 15 oktober 2020, en de twee andere bedrijven stonden al langere tijd leeg.

De erfbetreder die in de gemeente Deurne actief is, is in gesprek met de nertsenhouders om te praten over hun toekomst. Omwonenden van de nertsenhouderijen hebben een brief van de burgemeester ontvangen met informatie over het kabinetsbesluit.

Op de zes locaties waar de nertsenhouderijen zich bevinden, zit een iv-bestemming (intensieve veehouderij) voor het houden van pelsdieren. Als de ondernemers willen omschakelen naar een andere invulling van hun locatie, is een wijziging van het bestemmingsplan en/of een nieuwe omgevingsvergunning nodig.

Geen virus buiten de stallen

Bij een onderzoek dat eerder is gehouden, is in luchtmonsters buiten de stallen van besmette bedrijven geen virus aangetoond. Het RIVM beoordeelde dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar was.

Coronavirus en de veehouderij

Na het uitbreken van corona in Nederland ontstonden vragen over een mogelijke relatie met de (intensieve) veehouderij. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft vragen geïnventariseerd en deze met een team van deskundigen beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u op de website van het Kennisplatform. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ook een bericht op haar website geplaatst over het coronavirus en onze leefomgeving.

Vragen en antwoorden

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over dieren en het coronavirus. Hieronder vindt u de Kamerbrieven die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd over corona en nertsen. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn 0800-1351 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen