Nertsen

Het kabinet heeft besloten dat er een verplichte stoppersregeling komt voor de nertsenhouderij.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 16 oktober, 12.30 uur

Op 28 augustus maakte het kabinet bekend dat de nertsenhouderij in Nederland tot een vervroegd einde komt. Dit betekent dat de einddatum voor het stoppen met
een pelsdierhouderij gaat veranderen van 1 januari 2024 naar het begin van 2021. Dit is nodig omdat het coronavirus ook een groot aantal nertsenhouderijen heeft getroffen. Zonder deze en andere maatregelen zal het virus blijven rondgaan.

Voor pelsdierhouders is dit een ingrijpend besluit. Het betekent het einde van hun bedrijfstak en daar komt veel bij kijken. Zij moeten nu sneller dan eerst op zoek
gaan naar een nieuw perspectief voor hun onderneming en bedrijfslocatie. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij. Daar vindt u informatie over de tijdlijn van de wetgeving, de vergoeding, subsidie voor sloop en ombouw, een sociaal economisch plan en veelgestelde vragen en antwoorden.

Aanvullende maatregelen

Naast de stoppersregeling adviseert het OMT-Z (Outbreak Management Team Zoönosen) ook een versterkte screening van bedrijven in combinatie met beter management van personeel. Omdat er ondanks de eerder genomen hygiënemaatregelen nog steeds besmettingen voorkomen, worden de hygiënemaatregelen en de controle daarop verder aangescherpt. Volgens het OMT-Z is de mens de meest waarschijnlijke besmettingsbron tussen bedrijven. De maatregelen zijn erop gericht deze besmettingsroute te voorkomen, zoals een striktere registratie van wie, wanneer en waar werkt. Alle nertsenhouders moeten verplicht wekelijks vooraf aan de NVWA melden wie op de bedrijven in de stallen werkt. Voor medewerkers die op meerdere locaties werken geldt een wachtperiode van tien dagen alvorens zij aan het werk kunnen op een andere locatie. Ook worden houders verplicht wekelijks alle kadavers van natuurlijk gestorven nertsen op te sturen. Op deze maatregelen zal de NVWA intensiever controleren. Bij overtredingen zal de NVWA sanctionerend optreden.

Gevolgen voor de nertsenhouderijen in de gemeente Deurne

De gemeente Deurne telt 6 nertsenhouderijen, gelegen aan de Rechte Heitraksedijk in Neerkant, Belgerenseweg en Rijntjesdijk in Vlierden en Milhezerweg, Goorsebergweg en Vinkenweg in Deurne-Walsberg. Op de locaties aan de Vinkenweg, Rijntjesdijk, Goorsebergweg en Rechte Heitraksedijk zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Op het moment dat een besmetting wordt vastgesteld, wordt het bedrijf zo spoedig mogelijk geruimd.

De erfbetreder die in de gemeente Deurne actief is, gaat in gesprek met de nertsenhouders om te praten over hun toekomst. Omwonenden van de nertsenhouderijen hebben een brief van de burgemeester ontvangen met informatie over het kabinetsbesluit.

Op de zes locaties waar de nertsenhouderijen zich bevinden, zit een iv-bestemming (intensieve veehouderij) voor het houden van pelsdieren. Als de ondernemers willen omschakelen naar een andere invulling van hun locatie, is een wijziging van het bestemmingsplan en/of een nieuwe omgevingsvergunning nodig.

Geen virus buiten de stallen

Bij een onderzoek dat eerder is gehouden, is in luchtmonsters buiten de stallen van besmette bedrijven geen virus aangetoond. Het RIVM beoordeelt dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is.

Op de langere termijn is er echter een risico dat het virus op de bedrijven blijft circuleren. Deze bedrijven kunnen daarmee een bron vormen voor her-infectie van mens en dier. Dat is vanuit het oogpunt van volksgezondheid onwenselijk. Dat is de reden dat de besmette bedrijven worden geruimd. Het besluit om besmette bedrijven te ruimen, is genomen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij worden hierbij geadviseerd door deskundigen van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z).

Coronavirus en de veehouderij

Na het uitbreken van corona in Nederland ontstonden vragen over een mogelijke relatie met de (intensieve) veehouderij. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft vragen geïnventariseerd en deze met een team van deskundigen beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u op de website van het Kennisplatform. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ook een bericht op haar website geplaatst over het coronavirus en onze leefomgeving.

Vragen en antwoorden

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over dieren en het coronavirus. Hieronder treft u ook vragen en antwoorden aan. Daar vindt u ook de Kamerbrieven die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn 0800-1351 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen