Scholen en kinderopvang

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan weer naar school. De basisscholen zijn weer volledig open.

Basisscholen en kinderopvang

De basisscholen, kinderopvang en gastouderopvang zijn weer volledig open. Vanaf 1 juli hoeven kinderen tot en met 12 jaar onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

Buitenschoolse opvang

Vanaf maandag 8 juni is de buitenschoolse opvang (BSO) weer volledig open. Leerlingen worden weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. Daarmee is ook de vergoeding gestopt die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding gold voor de periode van 16 maart tot 8 juni. Het streven is dat ouders de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op hun rekening gestort krijgen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de gemeente.

Gezondheid

Kinderen tot 4 jaar en kinderen in groep 1-2 van de basisschool mogen ook met neusverkoudheid of snotneus naar het kinderdagverblijf en school. Dit geldt niet als:

  • Het kind koorts heeft
  • Een ander gezinslid het coronavirus heeft
  • Een ander gezinslid klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus

Voortgezet onderwijs

De middelbare scholen zijn weer open. Iedereen in de school moet altijd 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor leerlingen. Dit betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen gaan. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.

Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. Leraren gaan zo min mogelijk met het openbaar vervoer.

Vanaf 1 juli geldt dat jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn sinds 2 juni ook open. Ook hier bewaren leerlingen en personeel 1,5 meter afstand. Daarbij realiseren we ons natuurlijk dat voor deze scholen nog meer maatwerk nodig is om anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom wordt deze afstand in de school zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dit is verantwoord, omdat het doorgaans kleinere scholen zijn en de voorzorgsmaatregelen en hygiëne-afspraken goed worden opgevolgd.

Hieronder vindt u het stappenplan onderwijs. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Noodopvang

Vanaf 8 juni tot 1 juli is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Dit komt omdat de scholen, kinderopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open zijn. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Per 1 juli stopt de noodopvang. Dit geldt voor de kinderen van alle ouders.

Werkt u in de zorg en heeft u noodopvang voor uw kind(eren) nodig in de avonduren, nacht en/of weekend? Neemt u dan contact op met de school of kinderopvangorganisatie van uw kind of met de gemeente.

Kijk voor vragen en antwoorden over deze noodopvang op de website van de Rijksoverheid.

Zorg in Deurne

Als u vragen heeft over opvoeden en het opgroeien van uw kind of tegen problemen aanloopt, kunt u terecht bij de Gezins- en Jongerencoach van Zorg in Deurne. Gezins- en Jongerencoaches zijn ervaren en deskundige jeugdhulpprofessionals. Samen met u bekijken ze het probleem en hoe dat het beste opgelost kan worden. En of u dat zelf kunt, of dat u daar hulp van anderen voor nodig heeft.

Wil jij meer weten over het aanbod van Zorg in Deurne? Kijk dan op onze website zorgindeurnejeugdengezin.nl.

Zorg in Deurne is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 0493-387387. Of via de mail op coordinatorjeugd@deurne.nl.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen