Scholen en kinderopvang

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer naar school. De basisscholen gaan op 8 juni volledig open.

Basisscholen

De basisscholen gaan op maandag 8 juni volledig open, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. In de komende weken worden met het onderwijs afspraken gemaakt over de invulling van deze verdere openstelling.

Voortgezet onderwijs

De middelbare scholen gaan vanaf dinsdag 2 juni open. Iedereen in de school moet altijd 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor leerlingen. Dit betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen gaan. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.

Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. Leraren gaan zo min mogelijk met het openbaar vervoer.

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs gaan per dinsdag 2 juni ook open. Ook hier bewaren leerlingen en personeel 1,5 meter afstand. Daarbij realiseren we ons natuurlijk dat voor deze scholen nog meer maatwerk nodig is om anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom wordt deze afstand in de school zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dit is verantwoord, omdat het doorgaans kleinere scholen zijn en de voorzorgsmaatregelen en hygiëne-afspraken goed worden opgevolgd.

Testen

Voor onderwijspersoneel in het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt hetzelfde laagdrempelige testbeleid als op basisscholen. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf maandag 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. Het streven is dat ouders de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op hun rekening gestort krijgen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de gemeente.

De kinderdagopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang (kinderen van 0 -12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open.

Hieronder vindt u het stappenplan onderwijs. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Noodopvang

Voor ouders met een cruciaal beroep of werkzaam in de vitale sectoren is er tijdens de coronacrisis noodopvang geregeld voor hun kinderen, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Vanaf maandag 8 juni wordt deze noodopvang afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Tot 8 juni is er voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kinderen in kwetsbare situaties dus noodopvang geregeld.

Bekijk goed of noodopvang echt noodzakelijk is

Bekijk goed of noodopvang voor uw kind(eren) echt noodzakelijk is. En vraag dit enkel aan voor die uren waarbij u geen andere mogelijkheid tot opvang heeft. Op die manier zorgen we er samen voor dat mensen in cruciale beroepen kunnen blijven werken en er voldoende plaats is voor kinderen waarbij een onveilige thuissituatie ontstaat.

Daarom zetten we de richtlijnen hieronder nog een keer op een rij:

  • Voor die mensen met een cruciaal beroep is noodopvang geregeld. Gezinnen waarbij 1 ouder een cruciaal beroep uitoefent worden nadrukkelijk verzocht de opvang zelf thuis te regelen. Alleen in situaties waarbij het echt niet anders kan mag een gezin gebruik maken van de noodopvang. Dit geldt dan alleen voor die uren waarin geen andere opvang mogelijk is.
  • Een aanvraag voor noodopvang kan worden ingediend bij de eigen school, kinderopvangorganisatie of gastouder. Zij beoordelen of sprake is van een situatie waarbij noodopvang noodzakelijk is en bieden dat aan voor die uren waarvoor een gezin zelf geen andere oplossing heeft.
  • Ook voor kinderen waarbij de veiligheid in het geding komt nu zij een langere periode thuis zijn is noodopvang geregeld. Hiervoor is toestemming nodig van Zorg in Deurne.

Voorwaarden

Aan het gebruik van de noodopvang zijn verder de volgende voorwaarden verbonden:

  • Wilt u weten of u als ouder/verzorgende werkt in een cruciaal beroep of vitaal proces, bekijk dan de lijst met cruciale beroepsgroepen op de website van de Rijksoverheid.
  • Kinderen die gebruik maken van de noodopvang dienen geheel klachtenvrij te zijn.
  • De opvang geldt alleen voor kinderen die geen enkele andere mogelijkheid hebben waar ze naar toe kunnen nu hun ouders moeten werken of voor kinderen die in een kwetsbare thuissituatie zitten nu de scholen zijn gesloten. Het betreft noodopvang

De noodopvang is gratis voor ouders die hiervan gebruik maken. De rijksoverheid roept ouders die al gebruik maken van kinderopvang op om de factuur door te betalen. Ook de ouders die nu, in verband met de coronacrisis, geen gebruik maken van die opvang. In juli krijgen ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, die vergoed.

De gemeente gaat ervan uit dat de extra uren voor een ouder die noodopvang nodig heeft, gedekt kunnen worden door de bijdragen van ouders die nu geen gebruik kunnen maken van opvang maar wel de factuur betalen. De gemeente betaalt dus niet de extra uren. Wij adviseren u goed te administreren welke extra uren noodopvang geboden zijn.

Leveren de extra uren voor een kinderopvanglocatie of gastouder problemen op dan wordt geadviseerd om samen met de eigen kinderopvangorganisatie of andere in Deurne werkzame kinderopvangorganisaties of het gastouderbureau naar een oplossing te zoeken. De extra uren kunnen dan mogelijk worden verspreid over andere locaties of gastouders. Wanneer dit niet lukt kan in overleg met de gemeente worden gezocht naar een passende oplossing.

Aanmelden noodopvang

  • Wilt u gebruik maken van de noodopvang of heeft u vragen over de noodopvang? Neemt u dan contact op met de school of de kinderopvangorganisatie van uw kind.
  • Maakt u al gebruik van een gastouder? Dan kan de noodopvang ook plaatsvinden bij de gastouder.
  • Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en maakt u nog geen gebruik van een kinderopvangorganisatie of gastouder, maar wilt u wel gebruik maken van de noodopvang? Dan kunt u contact opnemen met een van de kinderopvangorganisaties die in de gemeente Deurne actief zijn.
  • Heeft u ook in de avonduren, nacht en/of weekend noodopvang nodig? Dan kunt u contact opnemen met de school of kinderopvangorganisatie van uw kind.  

Zorg in Deurne

Als u vragen heeft over opvoeden en het opgroeien van uw kind of tegen problemen aanloopt, kunt u terecht bij de Gezins- en Jongerencoach van Zorg in Deurne. Gezins- en Jongerencoaches zijn ervaren en deskundige jeugdhulpprofessionals. Samen met u bekijken ze het probleem en hoe dat het beste opgelost kan worden. En of u dat zelf kunt, of dat u daar hulp van anderen voor nodig heeft.

Wil jij meer weten over het aanbod van Zorg in Deurne? Kijk dan op onze website zorgindeurnejeugdengezin.nl.

Zorg in Deurne is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 0493-387387. Of via de mail op coordinatorjeugd@deurne.nl.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen