Sport en bewegen

Er is voorzichtig meer ruimte gecreëerd om georganiseerd te sporten. Vanaf 11 mei geldt dit voor alle leeftijden.

Tot en met 12 jaar

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen georganiseerd buiten sporten. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

13 tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd samen buiten sporten. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn niet toegestaan. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.

Vanaf 1 juni kunnen jongeren van 13 tot en met 18 jaar (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Alle leeftijden

Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, en geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches.

Topsporters

Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld.

Praktische informatie voor verenigingen

Waar mag je sporten?

Sportverenigingen zonder eigen buitenterrein mogen de jeugdtraining in de buitenlucht opstarten. Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte locatie.

Zoek de samenwerking op

Neem eerst contact op met een vereniging in de buurt met een eigen buitenaccommodatie en zoek met elkaar de samenwerking op. Heeft u deze contacten niet of heb je algemene vragen? Neem dan contact op met "Leef! Deurne" via info@leefdeurne.nl of 088-6332080. De verenigingsondersteuner kan u hierbij helpen. 

Gebruik openbare ruimte is toegestaan

Is het niet mogelijk om samen te werken met een andere sportvereniging met eigen buitenaccommodatie? Het gebruik van de openbare ruimte is toegestaan. We vragen u wel om een protocol op te stellen en dit te mailen naar info@leefdeurne.nl. Geef in dit protocol aan: waar en wanneer de training plaatsvindt, wat de maximale groepsgrootte is per training, hoe u zorg draagt voor het beperken van overlast voor de omgeving en de naleving van de hygiëne- en veiligheidsregels.

Na goedkeuring op het protocol door Leef! Deurne, kunt u starten met uw sportactiviteiten.

Testen jeugdtrainers

De testmogelijkheden op het coronavirus zijn verruimd, waardoor nu ook jeugdtrainers dat kunnen laten doen wanneer zij langer dan 24 uur klachten hebben. Aanmelden loopt via de GGD Brabant-Zuidoost. Ga naar www.ggdbzo.nl, aanmelden Coronatest. De aanvraag loopt dus niet via een bedrijfs- of huisarts. De GGD beoordeelt de aanvraag.

Andere verenigingen

Er zijn ook verenigingen die officieel geen sportvereniging zijn, maar die - als onderdeel van hun aanbod - wel sporten en bewegen voor kinderen en jongeren organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de scouting die een speurtocht houdt of boswandelingen organiseert. Die activiteiten zijn toegestaan, zolang het maar geen ‘statische activiteiten’ zijn. Zoals gezamenlijk eten: dat mag dus niet.

En in alle gevallen geldt: tot en met 12 jaar is 1,5 meter afstand niet nodig, maar vanaf 13 jaar en ouder wél.

Kantines

Kantines (inclusief terrassen) van (sport)verenigingen mogen waarschijnlijk vanaf 1 juli weer open. Eind juni vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.

Meer informatie

Op de website van NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF)) staat nuttige informatie, inclusief een protocol, posters en informatieborden. De verenigingen in Deurne zijn opgeroepen dit protocol zo veel mogelijk te volgen.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen