Sport en bewegen

Iedereen mag - onder voorwaarden - binnen en buiten sporten.

Landelijke maatregelen

Het overzicht van de landelijke maatregelen en de stappen in het openingsplan vindt u op de website van Rijksoverheid bij 'sport'.

Sporthal huren, annuleren of wijzigen reservering

Wilt u een sporthal huren, een reservering wijzigen of annuleren? Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Financiën

Houd als sportvereniging uw inkomsten en uitgaven in deze periode goed bij. Dit kan van belang zijn als er een mogelijkheid ontstaat om ondersteuning aan te vragen. Kijk voor een overzicht van financiële regelingen op deze pagina. Daar vindt u onder andere informatie over de TASO-regeling.

Meer informatie

Op de website van NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité (NOC) en de Nederlandse Sport Federatie (NSF)) staat nuttige informatie, inclusief een protocol, posters en informatieborden. De verenigingen in Deurne zijn opgeroepen dit protocol zo veel mogelijk te volgen.

Contact met Leef Deurne!

Wilt u graag advies krijgen bij het opzetten van sportactiviteiten? Dan kunt u contact opnemen met "Leef Deurne!" via info@leefdeurne.nl of 088-63 32 080.

Terug

Pagina opties