Ervaringsverhalen uit de zorg

Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. 

 • Welkom bij Zorg in Deurne

  Logo Zorg in Deurne

  Een gesprek met de toegangsmedewerkers van Zorg in Deurne.

  Onder Zorg in Deurne valt alles wat met zorg en ondersteuning te maken heeft. Denk hierbij aan: Hulp en Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en Armoede en Schulden. Zorg in Deurne is gehuisvest in de zorgvleugel van het gemeentehuis. De ingang is aan de oude Martinetstraat 2. Zorg in Deurne werkt hier samen met de LEVgroep, GripOpSchuld Deurne, Stichting Leergeld, Senzer, MEE en de cliƫntondersteuners van het Schakelteam. Ook in de dorpen en wijken zijn medewerkers van Zorg in Deurne actief, bijvoorbeeld in de dorps- en wijkhuizen en op scholen.

 • Samenwerking met de huisartsen

  Zorg in Deurne vindt dat alle kinderen veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Kinderen, jongeren en ouders kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij de gezins- en jongerencoaches van Zorg in Deurne. Zij zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren, bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn in het gezin, wanneer een ouder zich zorgen maakt om zijn of haar kind of als er extra hulp, ondersteuning of begeleiding nodig is.

  Het schakelteam van Zorg in Deurne biedt ondersteuning aan volwassenen bij complexe problemen. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zoekt Zorg in Deurne de samenwerking op met de huisartsen in de gemeente Deurne. 

 • Straatvergadering

  Een statafel buiten op straat

  Zorg in Deurne; het is een breed begrip, maar wat houdt het eigenlijk in?

  Aan de hand van interviews en gesprekken met vrijwilligers en beroepskrachten bieden we een inkijkje in wat Zorg in Deurne doet in de praktijk. Ook bezoeken we een aantal projecten die direct met Zorg in Deurne zijn verbonden.

  Deze keer zijn wijkwerkers Ingrid Bloemers en Krystyna Meijer aan het woord. Zij vertellen over de straatvergaderingen die in dorpen en wijken van Deurne georganiseerd worden

Terug

Pagina opties