Samenwerking met de huisartsen

Zorg in Deurne vindt dat alle kinderen veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Kinderen, jongeren en ouders kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij de gezins- en jongerencoaches van Zorg in Deurne. Zij zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren, bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn in het gezin, wanneer een ouder zich zorgen maakt om zijn of haar kind of als er extra hulp, ondersteuning of begeleiding nodig is.

Het schakelteam van Zorg in Deurne biedt ondersteuning aan volwassenen bij complexe problemen. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zoekt Zorg in Deurne de samenwerking op met de huisartsen in de gemeente Deurne. 

Tijdswinst en betere zorg

Marcel de Bakker van Huisartsenpraktijk De Poort vertelt: “Ik ben erg blij met de samenwerking met Zorg in Deurne. Enerzijds levert het ons als huisartsen zeer welkome tijdswinst op. Tegelijk kunnen we mensen betere zorg bieden. Voor huisartsen is het vaak lastig om binnen 10 minuten te overzien aan welke vorm van (jeugd)zorg iemand behoefte heeft. Vaak is het niet nodig om iemand direct een zwaar ggz-traject voor te schrijven. Daarom is het prettig dat kinderen en jongeren met psychische problemen terecht kunnen bij Zorg in Deurne. En dat volwassenen kunnen terugvallen op het schakelteam.”

Veel kennis en kunde

“Het begint bij het signaleren van een probleem, het in kaart brengen van de urgentie en het leiden naar de juiste zorg,” legt Lodewijk-Jan Doensen van Huisartsenpraktijk Doensen uit. “De gezins- en jongerencoaches kunnen meer tijd uittrekken om een probleem aan te pakken. Ook spreken zij de mensen meestal thuis. Daar zie je vaak meer dan in een spreekkamer. Op deze manier kan sneller de meest aansluitende hulpvorm worden aangeboden. De coaches van Zorg in Deurne beschikken over steeds meer kennis en kunde rondom kinderen en jongeren met psychische problemen. Bijna alle niet-medische problemen bij kinderen tot 18 jaar kunnen door hen worden opgepakt. Denk aan faalangst, pestgedrag, een negatief zelfbeeld, problemen vanwege een vechtscheiding of vragen van ouders rondom alcohol- of drugsgebruik. Blijkt er sprake van ernstige problemen, dan vormt Zorg in Deurne de schakel naar verdere hulpverlening, en komt zo nodig de huisarts, het consultatiebureau, de schoolarts of een psycholoog in beeld.

Positieve ontwikkeling

Marcel de Bakker: “Ik verwijs regelmatig patiënten door naar Zorg in Deurne. Het zou mooi zijn als mensen zich voortaan uit zichzelf bij Zorg in Deurne melden. Des te sneller krijgen zij de juiste zorg. Wat ik terug hoor van ouders en jongeren is dat zij zich serieus genomen voelen door de gezins- en jongerencoach, en dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Ook de samenwerking met het schakelteam van Zorg in Deurne vind ik erg waardevol. Een vaste club consulenten van Zorg in Deurne ondersteunt en biedt hulp bij complexe problemen op meerdere gebieden. Denk aan kwesties rondom huisvesting, uitkeringen, verslaving, schuldhulpverlening en re-integratie naar werk. Tegelijk speelt preventie hier een grote rol. Het schakelteam neemt ons veel werk uit handen. De lijn tussen huisartsen en de gemeente is met de komst van Zorg in Deurne een stuk korter geworden; een erg positieve ontwikkeling als je het mij vraagt.”

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen