Meldingen en klachten

Melding woon- en leefomgeving

Ziet u een scheefliggende stoeptegel, overhangende takken of schade aan speeltoestellen? Of heeft u overlast door parkeren? Meld het ons!

melding doen

Plaagdieren

Wat u moet doen als u last heeft van ratten, muizen, wespen, rupsen in uw leefomgeving.

Plaagdieren

Rioolverstopping

Wat u moet doen bij een verstopt riool of problemen met de drukriolering.

product rioolverstopping

Milieuklacht

Heeft u een klacht over geluidsoverlast, stank, bodemvervuiling of luchtvervuiling? Meld dit dan aan de Milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

milieuklachten melden

Bezwaar maken tegen belasting

De gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kunt u contact opnemen met de BSOB.

naar BSOB

Klacht over een medewerker of bestuurder

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld bent door iemand van de gemeente Deurne? Dan willen we graag dat u contact met ons opneemt. 

product klacht indienen

Klacht verwerking persoonsgegevens

De gemeente Deurne gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wanneer u hierover een klacht heeft, kunt u dit laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming.

pagina privacyverklaring

Melding openbare verlichting

Via het formulier kunt u direct een storing aan de openbare verlichting melden.

Met het formulier op de website kunt u direct een storing aan de openbare verlichting melden.

Klacht afvalinzameling

Is uw container niet geleegd? Of het plastic niet opgehaald?

Neem dan contact op met BLINK: 

  • telefoonnummer 0800-04 92
  • of mail naar klantenservice@mijnblink.nl

meer over afval

Verloren en gevonden voorwerpen

Hebt u iets verloren of gevonden, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt dit online regelen, maar u mag ons hiervoor ook bellen of u kunt persoonlijk langskomen.

Product gevonden en verloren

Bezwaar maken tegen een besluit

Heeft de gemeente Deurne iets besloten waar u het niet eens mee bent? Dan kunt u bezwaar maken.

Product bezwaar maken

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

product gemeente aansprakelijk stellen

Klacht over Zorg in Deurne/Peelgemeenten

De gemeente heeft de taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Minima- en Schulddienstverlening belegd bij 'Peelgemeenten'. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij Peelgemeenten.

klacht indienen

Terug

Pagina opties