Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Lokale maatregelen in de aanpak van het coronavirus

  Het kabinet heeft op maandag 23 maart nieuwe en aangescherpte maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Op basis van deze landelijke maatregelen, zijn er nu ook enkele lokale maatregelen genomen.

  lees verder...
 • Oproep burgemeester: volg de maatregelen op en houd dat vol

  Burgemeester Hilko Mak doet in een filmpje de volgende oproep: volg de maatregelen op en houd dat vol, want alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.

  lees verder...
 • Snelheidsmaatregelen maken woningbouwprojecten in Brabant mogelijk

  Brabant neemt net als andere provincies vanaf 24 maart de vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling. Door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de snelwegen komt er stikstofruimte vrij. In Brabant kunnen hierdoor naar verwachting vrijwel alle woningbouwprojecten die stil kwamen te liggen door de stikstofproblematiek alsnog een vergunning krijgen.

  lees verder...
 • Informatie over het coronavirus

  Op onze website is een speciale overzichtspagina ingericht met informatie over het coronavirus. Op de pagina vindt u informatie over de maatregelen, adviezen, de dienstverlening van de gemeente, informatie voor ondernemers en relevante telefoonnummers.

  lees verder...
 • Beste inwoners en ondernemers van de gemeente Deurne

  We bevinden ons in een bijzondere periode. Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het sluiten van scholen, horeca en sportclubs en het afgelasten van evenementen en activiteiten heeft impact op veel ondernemers, leerkrachten, ouders, vrijwilligers, organisaties, verenigingen en inwoners.

  lees verder...
 • Wilt u meepraten over de klimaatverandering, energie of de omgevingsvisie?

  De gemeente wil het komende jaar met inwoners en ondernemers in gesprek gaan over vier grote opgaven waar we in de gemeente Deurne voor staan.

  lees verder...
 • Jaarrapportage ondermijning Peelland: Bovenop de onderwereld

  35 hennepkwekerijen, 42 milieuovertredingen en 29 adresfraudes. Het is een greep uit de resultaten van de gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes gemeenten in Peelland: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in 2019.

  lees verder...
 • Nieuwe vergunning lokale omroep

  Stichting Lokale Media Groep Deurne, beter bekend als DMG Deurne, is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale omroep in de gemeente Deurne. De periode waarin DMG is aangewezen als lokale omroep eindigt op 11 januari 2021.

  lees verder...
 • Deurne op zoek naar een nieuwe burgemeester

  Op 1 februari 2021 stopt Hilko Mak als burgemeester van de gemeente Deurne. Hij gaat met pensioen. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe burgemeester.

  lees verder...
 • Erfgoed in kaart brengen

  De gemeente Deurne is gestart met het in kaart brengen van het erfgoed. Specialisten in cultuurhistorie bekijken samen met lokale experts de landschappen, de bouwwerken en de ondergrondse historische sporen die de geschiedenis van onze gemeente vormen.

  lees verder...
 • Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

  In de laatste week van februari ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) het aanslagbiljet met gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de gemeente en het Waterschap. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

  lees verder...
 • Ervaringsverhalen uit de zorg: Grip op Schuld

  Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. Vandaag schuiven we aan bij Grip op Schuld.

  lees verder...
 • Samen werken aan een veilig buitengebied van Neerkant

  Inwoners, ondernemers, politie, veiligheidsregio, SSIB (Samen Sterk in Brabant) en gemeente werken samen aan een veiliger buitengebied van Neerkant. Twee jaar geleden zijn de partijen gezamenlijk gestart met een traject dat leidt tot het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB). Inmiddels zijn ze zo ver, dat er een certificaat wordt uitgereikt. Ook wordt een convenant ondertekend, waarmee de samenwerking wordt bekrachtigd en voortgezet.

  lees verder...
 • Alleen nog pinnen in parkeergarage Wolfsberg

  De afgelopen periode was de betaalautomaat in parkeergarage Wolfsberg kapot. Op donderdag 13 februari wordt een nieuwe automaat geplaatst en werken ook de slagbomen weer.

  lees verder...
 • IkPas 2020: 40 dagen geen druppel

  De werkgroep Lekker Fris in Deurne daagt iedereen in de gemeente uit om na carnaval 40 dagen geen alcohol te drinken. Voor veel mensen betekent alcohol gezelligheid en hoort het drinken van een biertje of wijntje er gewoon bij. Zeker tijdens de carnavalsperiode. Tijdelijk je alcoholgebruik op pauze zetten heeft veel voordelen. Je houdt zicht op de functie van alcohol in je leven en op de langere termijn voel je je beter en drink je minder alcohol. Wil jij je bewuster worden van je alcoholgebruik en na carnaval fris aan de lente beginnen? Doe dan mee met de actie IkPas.
   

  lees verder...
 • Veel aanmeldingen voor Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 konden varkenshouders zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt genomen. Varkenshouders ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding en ook een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

  lees verder...
 • Hoe staat het met het wegenonderhoud in Deurne?

  Voor het onderhoud van de wegen in de gemeente Deurne heeft de gemeenteraad het wegenbeheerplan 2017-2021 vastgesteld. In 2019 is dit plan geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat er een flinke inhaalslag is gemaakt in het wegwerken van achterstallig onderhoud.

  lees verder...
 • Aan de slag met uw asbestdak

  Ondanks dat er (voorlopig) geen verbod komt op asbestdaken, vormen de daken nog steeds een toenemend risico voor de gezondheid. Alle asbestdaken in Nederland zijn meer dan 25 jaar oud. Ze zijn inmiddels bijna allemaal matig tot ernstig verweerd. Als het dak verweerd of beschadigd is, of als er mos op groeit, komen er gemakkelijk vezels vrij die zich verspreiden in lucht en bodem.

  lees verder...
 • Cultuuroptimisten bewijst zich opnieuw als succesvolle netwerkbijeenkomst

  Op woensdag 22 januari vond er weer een nieuwe Cultuuroptimisten plaats met ‘jongeren’ als centraal thema. De bijeenkomst vond plaats bij ORO op het Rijtven. Vier sprekers zorgden voor aansprekende verhalen en voorbeelden om jongeren te betrekken bij culturele projecten. Naast de interessante sprekers heeft de Cultuuroptimisten zich opnieuw bewezen als een succesvolle netwerkbijeenkomst. Vragen van aanwezigen hebben voor veel uitwisseling van kennis en ideeën gezorgd. Gemeente Deurne kan weer veel mooie culturele initiatieven verwachten in 2020.

  lees verder...
 • Bezem door de middelenkast

  Bent u agrariër en heeft u nog bestrijdingsmiddelen staan die niet meer zijn toegelaten? Dan kunt u tot 31 maart gebruik maken van de actie “Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant”. Meld u aan vóór 1 maart. Met de actie kunt u eenvoudig en kosteloos (resten van) verouderde bestrijdingsmiddelen inleveren. Hiermee voorkomt u boetes en het is natuurlijk goed voor het milieu!

  lees verder...
 • Eenmalige subsidieverhoging van 25.000 euro in verband met 1300 jarig bestaan Deurne

  In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Om zo veel mogelijk initiatieven rondom het 1300 jarig bestaan uit de Deurnese gemeenschap te stimuleren en mogelijk te maken is de cultuursubsidie éénmalig met 25.000 euro verhoogd. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 50.000 euro subsidie voor de cultuursubsidie ‘Het verhaal van Deurne’.

  lees verder...
 • Brieven aan kabinet en provincie over aanpak stikstof

  Als het gaat om stikstof komen in de gemeente Deurne vrijwel alle zaken samen die door deze problematiek geraakt worden. In de gemeente Deurne bevinden zich het Natura 2000-gebied Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is, een kleine 400 agrarische bedrijfslocaties en de autosnelweg A67. Er ligt een stevige woningbouwopgave en er is binnen onze Brainport-regio Eindhoven grote behoefte aan locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen. Inwoners, ondernemers en aqrariërs verkeren in onzekerheid of hun woning gebouwd kan worden, of zij hun onderneming kunnen vestigen en hoe de toekomst voor hun agrarisch bedrijf eruit ziet.

  lees verder...
 • Méér zorgverzekering voor minder geld voor inwoners met een laag inkomen

  Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Deze video legt uit wat de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering precies inhoudt.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof en PFAS

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • PFAS

  PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Glasvezel

  De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters legt in een groot deel van de kern Deurne voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aan. In de rest van de gemeente Deurne legt Spitters het glasvezelnetwerk van E-Fiber aan.

  lees verder...
 • Wordt u vrijwilliger van ANWB AutoMaatje Deurne?

  Op 1 november gaat ANWB AutoMaatje in Deurne van start. Op dit moment is er weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement. Dit leidt tot eenzaamheid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om een succes te maken van ANWB AutoMaatje zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers.
                                                    
   

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

We vragen dit omdat we het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk willen beperken. U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Samen met u overleggen we hoe dringend uw verzoek is.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met 0493-387711.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast: 

Maandag: 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Zorg in Deurne is ook op vrijdagmiddag bereikbaar, tot 17.00 uur.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

De milieustraat is tot en met maandag 6 april gesloten.

Wij verzoeken u om het afval tijdelijk thuis te bewaren tot de milieustraat weer open is. Let op, u kunt uw afval niet brengen naar een milieustraat in een andere gemeente. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt. Onze excuses voor het ongemak.

Gelezen