Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne sluiten driepartijenovereenkomst over Bospark De Bikkels

  Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer van 2021. Voor de financiering van deze restyling is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de restyling van het vakantiepark en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

  lees verder...
 • Wegwerkzaamheden Helmondseweg

  De fietsoversteek bij de Helmondseweg, Strausslaan, Haspelweg wordt aangepast. Dit gebeurt op verzoek van verkeersouders van de basisschool Tijl Uilenspiegel. De verkeersouders zetten zich al langer in voor de verkeersveiligheid bij de Helmondseweg. Drie jaar geleden is bij de Jan Linders een voetgangersoversteek gerealiseerd. Nu wordt de oversteek bij de Strausslaan-Haspelweg aangepast.

  lees verder...
 • Ervaringsverhalen uit de zorg: Ons Plekske in Liessel

  Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. In deel 2: een bezoek aan Ons Plekske in Liessel.

  lees verder...
 • Meer comfort en energiebesparing in sporthallen

  De gemeente Deurne grijpt de zomerperiode aan om onderhoud aan haar gebouwen uit te voeren. Dit gebeurt met name in de sporthallen, die in de zomervakantie leeg staan. Er zijn nieuwe vloeren gelegd en geluidsmaatregelen genomen. Ook is er geïnvesteerd in duurzaamheid. Door deze maatregelen is het een stuk comfortabeler om te sporten.

  lees verder...
 • Station Deurne genomineerd voor Britse stationsaward

  Station Deurne is genomineerd voor een bijzondere award die wordt uitgereikt in Groot-Brittannië. Het gaat om de Community Rail Awards. Deze awards worden dit jaar voor de 15e keer uitgereikt door de Association of Community Rail Partnerships (ACoRP). Op 3 oktober weten we of station Deurne één van de winnaars is.

  lees verder...
 • Vervolg gespreksavonden over maatschappelijke voorzieningen in de buurt

  Goede en betaalbare basisvoorzieningen, zoals een school, ruimte voor ontmoeting en ruimte voor beweging zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Maar wie weet er nu beter wat er nodig is dan de inwoners zelf? Samen met inwoners van alle dorpen en wijken gaan we hierover in gesprek. Na Liessel en Vlierden, vonden recent gespreksavonden plaats in Helenaveen, Neerkant, Walsberg en Heiakker.

  lees verder...
 • Laat wat van je horen

  De zomer is voor veel mensen een leuke tijd. Samen genieten van mooi weer of er lekker even tussenuit. Maar, voor veel ouderen kan het een lange periode van eenzaamheid zijn. Familie, vrienden en kennissen zijn met vakantie. Hobby- en sportclubs hebben een zomerstop. Het is daarom belangrijk in de zomermaanden contact te houden, al is het maar met een klein gebaar.

  lees verder...
 • Subsidieregeling beëindiging varkenshouderijen

  Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen. Dit moet leiden tot een wezenlijke vermindering van de geuroverlast van varkensbedrijven.

  lees verder...
 • Werkzaamheden Liesselseweg afgerond

  Op vrijdag 19 juli zijn de werkzaamheden aan de Liesselseweg in Deurne afgerond. De spoorwegovergang is weer opengesteld voor het verkeer. Dit brengt een stuk verlichting bij de andere spoorwegovergangen.

  lees verder...
 • Ervaringsverhalen uit de zorg: Welkom bij Zorg in Deurne

  Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. In deel 1: een gesprek met de toegangsmedewerkers van Zorg in Deurne.

  lees verder...
 • Glasvezel

  Zowel E-Fiber als KPN NetwerkNL legt in de gemeente Deurne een glasvezelnetwerk aan. Aannemer Spitters legt de beide glasvezelnetwerken gelijktijdig aan.

  lees verder...
 • Doe mee en je hebt altijd prijs!

  Het gemeentehuis van Deurne wordt omgebouwd tot een duurzaam en toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. Jij en je ouders zijn vanaf 2021 welkom in het nieuwe gemeentehuis! Hoe ziet jouw nieuwe gemeentehuis eruit? Doe mee aan de kleurplaatactie.

  lees verder...
 • Woonvisie gemeente Deurne: Prettig wonen en leven, betaalbaar en divers

  De gemeente Deurne wil een aantrekkelijke woon- en leefgemeente zijn en blijven, voor iedereen. Dit is het uitgangspunt van het geactualiseerde beleid zoals beschreven in de Woonvisie gemeente Deurne 2019 – 2040, prettig wonen en leven in Deurne, betaalbaar en divers.

  lees verder...
 • Zonnepanelen via de gemeente

  Vorig jaar is het project De Groene Zone van start gegaan. Deurne is één van de twaalf gemeenten die meedoen met dit project. U kunt betrouwbaar en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering. In Deurne kunnen nog 283 huishoudens meedoen en worden voorzien van duurzame zonne-energie.

  lees verder...
 • Er komt (voorlopig) geen nieuw gemeentelogo

  Er komt (voorlopig) geen nieuw gemeentelogo. Dat besluit heeft de gemeenteraad genomen in de raadsvergadering van woensdag 3 juli. Na de verbouwing van het gemeentehuis wordt bekeken of er budget over is en dit dan mogelijk alsnog ruimte biedt voor een nieuw logo. De planning is dat de verbouwing na de zomer van 2021 klaar is.

  lees verder...
 • Adviezen voor het gebruik van grondwater

  In de gemeente Deurne en ook op andere plekken in onze provincie kan waterstofsulfidegas (H2S) vrijkomen bij het oppompen van grondwater. Dit gas is herkenbaar aan een rotte eierenlucht. Mogelijk gebruikt u grondwater om de tuin te sproeien, gewassen op het land water te geven of het zwembad te vullen. Graag geven wij u tips en adviezen over hoe te handelen op het moment dat u de rotte eierenlucht waarneemt.

  lees verder...
 • Denkt u ook mee over een toekomstbestendig centrum?

  Wij vinden het belangrijk dat Deurne een vitaal, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een ‘integrale centrumvisie’. En daar kunt u een waardevolle bijdrage aan leveren. Tijdens drie bijeenkomsten werken we samen stap voor stap toe naar een visie en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten.

  lees verder...
 • Gemeente en Senzer zetten samenwerking Deurne Doet ‘t voort

  De gemeente Deurne en werkbedrijf Senzer zetten de samenwerking in Deurne Doet ’t voort. Op 28 mei is de samenwerkingsovereenkomst voor de komende 5 jaar ondertekend met mogelijke verlenging tot 10 jaar. Gemeente Deurne en Senzer onderhouden samen met andere ondernemingen de openbare ruimte in de hele gemeente. Samen ondersteunen zij de vele burgerinitiatieven die de gemeente rijk is.


   

  lees verder...
 • Gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb de risico’s door!

  Het goederenvervoer per spoor neemt de komende jaren toe in onze regio. Onder deze goederen bevinden zich ook gevaarlijke stoffen. Het risico op een spoorincident is klein. De gevolgen van een incident kunnen groot zijn. De hulpdiensten en gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners weten hoe zij moeten handelen als het mis gaat. Uit een onderzoek onder een steekproef van spoorbewoners in december 2018 bleek dat ook bij inwoners deze behoefte leeft.

  lees verder...
 • Deurne overlegt met inwoners over maatschappelijke voorzieningen in de buurt

  De gemeente Deurne heeft een uitgebreid aanbod van maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, gemeenschapshuizen en sportlocaties. De gemeente wil in gesprek met inwoners en direct betrokkenen over de toekomst van deze voorzieningen. Dit moet leiden tot een plan voor de Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt, dat de gemeenteraad eind dit jaar vaststelt.

  lees verder...
 • Bereikbaarheid gemeente voor spoedgevallen

  ’s Avonds en in het weekend is het gemeentehuis gesloten. Voor spoedgevallen is de gemeente ook dan bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een flinke storm of wateroverlast, waarbij bomen omwaaien of straten onder water staan.

  U kunt de gemeente op die momenten bereiken op het algemene telefoonnummer 0493-387711. U krijgt een keuzemenu te horen, waarbij u kunt aangeven of u belt voor een calamiteit of een gewone melding. Als u aangeeft dat u belt voor een calamiteit, wordt u doorverbonden naar een medewerker van de ‘wachtdienst’. Hij of zij kan u te woord staan, kan een melding voor u aannemen en actie ondernemen. Bij een storm of wateroverlast kan het zijn dat er meerdere mensen tegelijkertijd bellen. Dan kan het nummer van de wachtdienst in gesprek zijn. Probeert u het dan later nog eens.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties