Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Ervaringsverhalen uit de zorg: Zorgcoöperatie Helenaveen

  Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. Vandaag lopen we binnen bij Zorgcoöperatie Helenaveen.

  lees verder...
 • Subsidiefonds voor wijk- en buurtverenigingen

  Wijk- en buurtverenigingen kunnen subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Het gaat om het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Deze fondsen worden mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

  lees verder...
 • Baan zoekt Boer-bijeenkomst in Deurne

  De groep boeren die de staldeuren dichttrekt groeit. Tegelijkertijd is er een tekort aan technische vakmensen. Het project ‘Baan zoekt Boer’ organiseert op woensdag 12 februari een kennismakingsbijeenkomst voor boeren die een overstap willen maken naar techniek. De bijeenkomst vindt plaats in Techniekcentrum Brainport in Deurne en wordt mede georganiseerd door Innovatiehuis De Peel.

  lees verder...
 • Eenmalige subsidieverhoging van 25.000 euro in verband met 1300 jarig bestaan Deurne

  In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Om zo veel mogelijk initiatieven rondom het 1300 jarig bestaan uit de Deurnese gemeenschap te stimuleren en mogelijk te maken is de cultuursubsidie éénmalig met 25.000 euro verhoogd. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 50.000 euro subsidie voor de cultuursubsidie ‘Het verhaal van Deurne’.

  lees verder...
 • Veel aanmeldingen voor Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  De inschrijvingstermijn voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is op 15 januari gesloten. In totaal hebben zich 503 varkenshouders opgegeven voor deelname aan deze regeling. Het aantal inschrijvingen is daarmee boven verwachting. Varkenshouderijen die de meeste geuroverlast veroorzaken, komen het eerst in aanmerking voor deelname.

  lees verder...
 • Meer mogelijkheden voor stoppende agrariërs

  Het buitengebied verandert de komende jaren sterk. Naar verwachting zal een behoorlijk aantal agrariërs stoppen met het bedrijf en op zoek gaan naar een nieuwe activiteit. De gemeente Deurne speelt in op deze ontwikkeling. Met ‘bouwstenen’ die zijn vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het aantrekkelijker om om te schakelen naar een andere bestemming.

  lees verder...
 • Cultuuroptimisten over jongeren en cultuur

  Op woensdag 22 januari is er weer een Cultuuroptimisten avond. Een inspirerende netwerkavond voor cultuurverenigingen, -liefhebbers en geïnteresseerden. Deze keer vindt de bijeenkomst plaats in de Honingpot op het Rijtven te Deurne. Het thema van deze avond is ‘jongeren’.

  lees verder...
 • Reactie Deurne op verzoek provincie voor aanpak N270 Deurne-Helmond

  Onlangs heeft de provincie het voornemen bekend gemaakt om te starten met de nadere uitwerking van de plannen voor de N270/Helmondsingel tussen Helmond en Deurne en het onderzoek naar de financiële haalbaarheid hiervan. De plannen bestaan uit het uitbreiden naar 2x2 rijstroken, parallelwegen en slimme verkeerslichten.

  lees verder...
 • Resultaten snelheidscontroles

  De politie heeft op zaterdag 4 januari een snelheidscontrole gehouden op de Milhezerweg in Deurne-Walsberg. Het ging om een controle binnen de bebouwde kom (50km/h). Op dinsdag 7 januari vond een controle plaats op de N270/Helmondsingel. Hier is de maximumsnelheid 80km/h.

  lees verder...
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mak

  Burgemeester Hilko Mak heeft op woensdag 1 januari tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deurne zijn nieuwjaarstoespraak gehouden.

  lees verder...
 • Burgemeester Mak kondigt zijn afscheid aan

  Burgemeester Hilko Mak (65 jaar) heeft op woensdag 1 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deurne, zijn afscheid als burgemeester aangekondigd. Op 1 februari 2021 stopt hij, na tien jaar burgemeesterschap, als burgemeester van de gemeente Deurne en gaat dan met pensioen.

  lees verder...
 • Gemeente verstrekt lening aan Cultuurcentrum

  De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 17 december besloten om eenmalig en per direct een renteloze lening van € 110.000 te verstrekken aan het Cultuurcentrum. De gemeenteraad heeft aangegeven dat in de leningsovereenkomst wordt opgenomen dat de lening uiterlijk binnen 15 jaar wordt afgelost, waarbij de aflossing ten minste 5 jaar na het verstrekken van de lening maandelijks dient te worden aangevangen.

  lees verder...
 • Voorkom overlast van de Japanse duizendknoop

  De Japanse duizendknoop kan grote schade veroorzaken aan weilanden en bossen en zorgen voor instabiele dijken en oevers. De plant heeft geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien. Zo ontstaan schades aan funderingen, wegen en rioleringen. De plant zorgt voor een grote kostenpost voor bewoners, bedrijven, boeren, het waterschap en de gemeente.

  lees verder...
 • Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • Zes Peelgemeenten passen Bibob-beleid nu ook toe bij vastgoedtransacties

  De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob. Deze is voortaan ook van toepassing bij vastgoedtransacties.

  lees verder...
 • Toeristenbelasting 2020

  Heeft u een hotel, camping of Bed & Breakfast of verhuurt u een slaapplek via Airbnb. Dan bent u verplicht toeristenbelasting te heffen van uw gasten en af te dragen aan de gemeente. Dit geldt ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat namelijk om een 'niet-ingezetenen'-belasting oftewel belasting voor mensen die niet in de gemeente Deurne wonen.

  lees verder...
 • Presentatie informatieavond over vliegbasis De Peel

  Defensie wil vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. De heropening van de militaire luchthaven is op zijn vroegst in 2021.

  lees verder...
 • Stand van zaken maatschappelijke voorzieningen in Zeilberg

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op donderdag 21 november de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het vraagstuk ‘maatschappelijke voorzieningen in Zeilberg’.

  lees verder...
 • Méér zorgverzekering voor minder geld voor inwoners met een laag inkomen

  Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Deze video legt uit wat de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering precies inhoudt.

  lees verder...
 • Inwoners en bezoekers Deurne kiezen voor het ‘Deurtje van Deurne’ bij station

  Twee weken lang kon er gestemd worden op de kunstwerken ‘Het Deurtje van Deurne’ en ‘Frequent’ voor in de geluidswand van het station, met ruim 1500 stemmen als resultaat. Vanmiddag maakte wethouder Marinus Biemans bij DailyDeurne bekend dat het Deurtje van Deurne de winnaar is. Dirk Verberne, ontwerper van het Deurtje van Deurne, ontving een cheque ter waarde van 2000 euro voor de realisatie van zijn kunstwerk. Samen met de gemeente zal hij verder vorm gaan geven aan de uitwerking van het kunstwerk.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof en PFAS

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • PFAS

  PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Glasvezel

  De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters is druk met de voorbereiding van de woningen op de glasvezelaansluitingen. Spitters legt voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL het netwerk aan en zal daarom ook beide huisaansluitingen monteren.

  lees verder...
 • Wordt u vrijwilliger van ANWB AutoMaatje Deurne?

  Op 1 november gaat ANWB AutoMaatje in Deurne van start. Op dit moment is er weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement. Dit leidt tot eenzaamheid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om een succes te maken van ANWB AutoMaatje zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers.
                                                    
   

  lees verder...
 • Bereikbaarheid gemeente voor spoedgevallen

  ’s Avonds en in het weekend is het gemeentehuis gesloten. Voor spoedgevallen is de gemeente ook dan bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een flinke storm of wateroverlast, waarbij bomen omwaaien of straten onder water staan.

  U kunt de gemeente op die momenten bereiken op het algemene telefoonnummer 0493-387711. U krijgt een keuzemenu te horen, waarbij u kunt aangeven of u belt voor een calamiteit of een gewone melding. Als u aangeeft dat u belt voor een calamiteit, wordt u doorverbonden naar een medewerker van de ‘wachtdienst’. Hij of zij kan u te woord staan, kan een melding voor u aannemen en actie ondernemen. Bij een storm of wateroverlast kan het zijn dat er meerdere mensen tegelijkertijd bellen. Dan kan het nummer van de wachtdienst in gesprek zijn. Probeert u het dan later nog eens.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties