Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Horeca krijgt per ongeluk al factuur voor terras

  Per abuis heeft de gemeente Deurnese horeca-ondernemingen toch een rekening gestuurd voor terrashuur, terwijl B&W hadden besloten dat die niet hoeft te worden betaald zolang de terrassen vanwege de coronamaatregelen zijn gesloten. De horeca mag die rekening dan ook verscheuren.

  lees verder...
 • Regeling: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

  lees verder...
 • Deurne in de startblokken met VOLOP Deurne

  Kansen creëren voor leegstaande panden in het centrum van Deurne

  Deurne wordt de vierde gemeente in Brabant die deelneemt aan het project VOLOP Brabant. Samen met VOLOP Brabant pakken gemeente Deurne en St. Centrummanagement Deurne op een creatieve manier de leegstand in het centrum aan. Kleinschalige, lokale initiatieven krijgen kansen om tijdelijk gebruik te maken van leegstaande panden.
   

  lees verder...
 • Online workshop gezonde voeding

  Bij een gezonde leefstijl, hoort ook een gezond voedingspatroon. Maar wat is eigenlijk gezond? Leef! organiseert op maandag 19 april om 19.30 uur een online workshop gezonde voeding. 

  lees verder...
 • Maand Senioren en Veiligheid 1 april van start

  Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

  lees verder...
 • Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

  Het gemeentehuis en Zorg in Deurne zijn gesloten op vrijdag 2 april en maandag 5 april. Ook telefonisch zijn wij dan niet bereikbaar.

  lees verder...
 • Onderhoud riolering

  Op dinsdag 6 april start aannemer Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans BV, in opdracht van de gemeente Deurne, met onderhoud aan de riolering op diverse locaties in Deurne. Daarbij moet gedacht worden aan het verwijderen van wortels, repareren van kolk- en huisaansluitingen en het reinigen van het riool. De werkzaamheden duren per locatie naar verwachting 1-2 dagen. Eind juni zijn alle werkzaamheden afgerond.

  lees verder...
 • Burgemeester Buter sluit locatie drugslab Neerkant voor 4 maanden

  De hele locatie in Neerkant van het in februari opgerolde drugslab wordt inclusief de woning voor vier maanden gesloten. Dat heeft burgemeester Greet Buter op basis van de Opiumwet besloten.

  lees verder...
 • Peelgemeenten slaan handen ineen en harmoniseren regels bijzondere bijstand

  De Peelgemeenten hebben hun uitvoeringsbeleid bijzondere bijstand met ingang van 1 april 2021 geharmoniseerd. Aanleiding om deze stap te zetten, was de wirwar aan regels waardoor inwoners en uitvoerders door de bomen het bos niet meer zagen. Nu ligt er een set beleidsregels die voor alle Peelgemeenten hetzelfde is. Bovendien is het aantal regels teruggebracht van 60 naar 30 beleidsregels en zijn de regels sterk vereenvoudigd.

  lees verder...
 • Veel reacties op woningbouwplannen

  Nu al is er veel belangstelling voor de 1.800 nieuwe huizen die Deurne de komende jaren wil gaan bouwen. De gemeente krijgt er veel vragen over, maar de meeste plannen zijn nog niet in verhuur of verkoop. De meeste woningen waarvan de bouw binnenkort start, zijn al verkocht.

  lees verder...
 • CPO-project aan de Kleine Bottel in Deurne krijgt steeds meer vorm!

  De gemeente Deurne streeft ernaar om de komende jaren een flinke slag te slaan in het aantal nieuw te bouwen woningen. De Vereniging CPO SAMENBOUWEN.IN DEURNE draagt daar graag haar steentje aan bij. Maandag 29 maart 2021 ondertekenden wethouder Helm Verhees en de bestuursleden van de vereniging een samenwerkingsovereenkomst. Het doel is het realiseren van een CPO-project bestaande uit tien woningen voor jongvolwassenen en senioren aan de Kleine Bottel in Deurne. Eind dit jaar hoopt de vereniging te starten met de bouw.

  lees verder...
 • Deurne zet extra in op toekomstbestendig centrum

  Het zijn moeilijke tijden voor ondernemers in deze corona-tijd. Juist nu is het nog belangrijker dat Deurne werkt aan de toekomst van het centrum. Een stimuleringsregeling en een nieuwe retailvisie zijn twee van de acties uit het Integrale centrumvisie ‘Samen keuzes maken’ die bijdragen aan een toekomstbestendig centrum.

  lees verder...
 • Doe mee met de EnergyParty op 31 maart

  Op woensdag 31 maart organiseert Buurkracht in opdracht van de gemeente Deurne een online Energyparty. Een EnergyParty is een kleine online bijeenkomst met een professionele gespreksleider, waarbij het echt gaat over je eigen energieverbruik. Vooraf lijkt energie besparen soms gedoe, maar tijdens zo’n party blijkt dat het meevalt en zelfs leuk is. Mensen gaan elkaar spontaan helpen. Daarom moedigen we ook altijd aan om een paar buren uit te nodigen.

  lees verder...
 • Stroomstoring door graafwerkzaamheden

  Het oostelijk buitengebied van de gemeente Deurne kampte korte tijd met een stroomstoring als gevolg van graafwerkzaamheden. Elektriciteitsnetbeheerder Enexis heeft de storing inmiddels verholpen. Ongeveer honderd adressen waren getroffen door de storing.

  Meer informatie vindt u op de website van Enexis https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/deurne/actueel/stroom/15508169.

 • Uitslag verkiezingen Tweede Kamer in Deurne

  De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen ook in Deurne de grootste partij geworden. De VVD haalde dit keer 29 procent van de stemmen. De opkomst in Deurne was dit jaar 78,4 procent, 1,9 procent lager in vergelijking tot 80,3 procent in 2017.
   

  lees verder...
 • Wonen in het buitengebied van Neerkant?

  De gemeente Deurne verloot 3 bouwkavels aan de Korte Zeilkens. De oppervlakten van de kavels liggen tussen 1.450 m2 en 1.700 m2.

  lees verder...
 • Digitale informatiebijeenkomsten spoortunnel

  Bij de Binderendreef in Deurne wordt een spoortunnel aangelegd. Voor de aanleg van deze tunnel wordt een bestemmingsplan opgesteld. Naar aanleiding van zienswijzen (reacties) van bewoners, is een nader onderzoek uitgevoerd naar de zogenoemde indirecte hinder. Het gaat dan om zaken als geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.

  lees verder...
 • Kwaliteit en veiligheid van gebouwen verbeteren

  Vanaf 1 januari 2022 gaat stapsgewijs de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Deze nieuwe wet moet zorgen voor meer toezicht en controle in de bouw. Het doel is minder bouwfouten en gebreken.

  lees verder...
 • Aanslagbiljet gemeentelijke en waterschapsbelastingen

  In de laatste week van februari ontvangt u van BSOB het aanslagbiljet met gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de gemeente en het waterschap. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

  lees verder...
 • Tarieven milieustraat

  Vanaf 1 januari 2021 zijn de tarieven van de milieustraat gewijzigd.

  lees verder...
 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Vanaf begin november tot en met eind november vindt in gemeente Deurne onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek en maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De planning van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer.

  lees verder...
 • Grote brand in de Deurnese Peel

  De brand in de Deurnese Peel van het voorjaar 2020 had een grote impact. 710 Hectare natuurgebied is verbrand, woningen moesten worden ontruimd en bewoners en ondernemers hadden wekenlang last van de rook.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft in mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen de Natura 2000-gebieden De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen