Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Steekproef PIT bij post- en koeriersbedrijven in Helmond en Deurne

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 24 april een steekproef gedaan bij drie post- en koeriersdiensten in Helmond en een post- en koeriersdienst in Deurne. Er werden diverse overtredingen geconstateerd.

  lees verder...
 • Hoe seniorvriendelijk is het centrum van Deurne?

  De gemeente is benieuwd naar de mening van 75-plussers over de openbare ruimte en de voorzieningen in het centrum van Deurne. Wat vindt u van de voorzieningen en publieke gebouwen? Hoe zit het met de gastvrijheid? En hoe ervaart u de communicatie en informatie? Het zijn enkele van de vragen die aan bod komen in de enquête die op donderdag 25 april naar ongeveer 1.200 inwoners van 75 jaar en ouder wordt gestuurd.

  lees verder...
 • Themabijeenkomst Gezond en Vitaal

  Als vervolg op het project Wonen met Gemak, het langer en comfortabel thuis wonen, organiseert Zorg in Deurne op maandag 6 mei een themabijeenkomst Gezond en Vitaal.

  lees verder...
 • Milieustraat gesloten op Koningsdag

  Op Koningsdag, zaterdag 27 april, is de milieustraat de hele dag gesloten.

  lees verder...
 • Peelland Interventie Team (PIT): 288 overtredingen in 2018

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft afgelopen jaar 288 overtredingen geconstateerd bij 33 acties. In de meeste gevallen ging het om milieuovertredingen, adresfraude en handelen in strijd met het bestemmingsplan. Dit schrijft PIT in haar jaarverslag over 2018. De cijfers zijn vergelijkbaar met 2017.

  lees verder...
 • Evenementenvergunning verleend voor Royal Music Night en Koningsdag

  De gemeente Deurne heeft een evenementenvergunning verleend voor de Royal Music Night op vrijdagavond 26 april en de activiteiten tijdens Koningsdag in Deurne-Centrum op zaterdag 27 april.

  lees verder...
 • Een misdaad melden, hoe werkt dat eigenlijk?

  Stelt u zich voor, u rijdt op een winterse dag door uw dorp, het is koud en de daken zijn besneeuwd. Er is één huis waar geen sneeuw op het dak ligt. Wat is daar aan de hand? Mogelijk wordt op de zolder van dit pand de kachel goed opgestookt, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Wat kunt u doen met deze informatie? In dit artikel leest u meer over het melden van misdaden.

  lees verder...
 • Denk mee over het logo van de gemeente Deurne

  De gemeente Deurne onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw gemeentelogo. De resultaten van dit onderzoek worden later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat zij kunnen besluiten of er een nieuw logo moet komen. Een belangrijk aspect is hoe inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen naar een eventueel nieuw gemeentelogo kijken. De gemeente wil u dan ook graag de kans geven om hierover mee te denken.

  lees verder...
 • Onderzoek naar snelfietspad Deurne-Helmond 

  In het raadsprogramma is de ambitie uitgesproken om snelle fietsroutes aan te leggen. De snelfietsroute Deurne-Helmond is bovendien ook één van de projecten uit de regionale bereikbaarheidsagenda (zoslimbereikbaar.nl). De gemeenteraad heeft in de begroting 2018 een krediet beschikbaar gesteld om een verkennende studie uit te voeren naar het tracé van dit snelfietspad tussen Deurne en Helmond. Deze studie is nu afgerond.

  lees verder...
 • Helmond, Asten, Deurne, Someren, SBH: verbreding A67 tot aan Asten noodzakelijk

  Een duidelijk perspectief op een verdere verbreding van de A67 door nú een studie te starten naar verbreding van het gedeelte Geldrop-Asten. Dat is waar de gemeenten Helmond, Asten, Deurne en Someren en de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) voor pleiten. De verbreding naar 2x3 rijstroken tot aan Asten is noodzakelijk om de groei van de mobiliteit in de ‘booming’ regio Zuidoost Brabant te faciliteren. Alle colleges van B&W en het bestuur van SBH hebben een zienswijze met deze inhoud gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  lees verder...
 • Bospark De Bikkels

  Op 1 januari 2019 is de verhuur van huisjes op Bospark De Bikkels in Vlierden gestopt. Er doen zich nieuwe ontwikkelingen voor.

  lees verder...
 • Haal het zonnetje in huis met zonnepanelen van De Groene Zone

  De lente is begonnen, het aantal zonuren neemt toe. Is dit voor jou hét ideale moment om zelf zonne-energie te gaan opwekken, maar vind je het lastig om dit zelf te regelen en het in één keer te betalen? Maak dan gebruik van de mogelijkheden van De Groene Zone.

  lees verder...
 • Peelland Interventie Team controleert panden in Deurne en Helmond

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdagavond 29 maart een controle uitgevoerd bij twee horecagelegenheden in de gemeenten Deurne en Helmond. Tijdens de controles is informatie ingewonnen die leidt tot verder onderzoek. Voor het rijden zonder rijbewijs werd direct een bekeuring uitgeschreven.

  lees verder...
 • Hippisch centrum Deurne ter verkoop aangeboden

  Libéma biedt het hippisch centrum in Deurne te koop aan. Libéma heeft het besluit tot verkoop genomen in overleg met de gemeente Deurne en provincie Noord-Brabant.

  lees verder...
 • Concept Woonvisie gemeente Deurne "Betaalbaar en divers wonen" vrijgegeven voor reacties

  De gemeente Deurne is bij uitstek een woon- en leefgemeente. Tot 2030 blijft het aantal huishoudens in de gemeente Deurne stijgen. De stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door eenpersoonshuishoudens. Daarnaast blijft het aantal senioren toenemen als gevolg van de vergrijzing. Daarmee verandert de woonbehoefte, en het is van belang dat het woningaanbod meebeweegt. Het gemeentelijk woonbeleid, vastgelegd in de woonvisie, geeft daarvoor kaders. Deze kaders worden elke 4 jaar geactualiseerd.

  lees verder...
 • Uitslag Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen in de gemeente Deurne

  De voorlopige uitslag per partij van de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen in de gemeente Deurne is bekend. Het gaat om een voorlopige uitslag, die op maandag 25 maart nog definitief vastgesteld moet worden.

  lees verder...
 • Bereikbaarheid gemeente voor spoedgevallen

  ’s Avonds en in het weekend is het gemeentehuis gesloten. Voor spoedgevallen is de gemeente ook dan bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een flinke storm of wateroverlast, waarbij bomen omwaaien of straten onder water staan.

  U kunt de gemeente op die momenten bereiken op het algemene telefoonnummer 0493-387711. U krijgt een keuzemenu te horen, waarbij u kunt aangeven of u belt voor een calamiteit of een gewone melding. Als u aangeeft dat u belt voor een calamiteit, wordt u doorverbonden naar een medewerker van de ‘wachtdienst’. Hij of zij kan u te woord staan, kan een melding voor u aannemen en actie ondernemen. Bij een storm of wateroverlast kan het zijn dat er meerdere mensen tegelijkertijd bellen. Dan kan het nummer van de wachtdienst in gesprek zijn. Probeert u het dan later nog eens.

  lees verder...
 • Beweegcoach ondersteunt mensen met beperking bij het vinden van een sport

  Wilt u graag (meer) bewegen of sporten, maar vindt u het lastig een passende sport te vinden door uw beperking of chronische ziekte?  Uniek Sporten Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, ondersteunt zoveel mogelijk Brabanders bij het vinden van een passende sport. Niet voor iedereen is bewegen even vanzelfsprekend. Terwijl regelmatig bewegen juist heel belangrijk is en veel voordelen heeft. Bij Uniek Sporten de Peel kunt u zonder kosten samen met de beweegcoaches ontdekken wat het beste aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Daarnaast ondersteunen de beweegcoaches bij het regelen van vervoer en het aanvragen van hulpmiddelen.

  lees verder...
 • Glasvezel

  Op 8 januari werd bekend dat door E-Fiber een glasvezelnetwerk in de gemeente Deurne wordt uitgerold. Dit was het gevolg van een positieve vraagbundeling, die liep tot en met 31 december. Naast deze ontwikkeling, wil ook KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aanleggen in de gemeente Deurne. Zij zijn in de week van 11 februari met een communicatiecampagne gestart om hier bekendheid aan te geven.

  lees verder...
 • Samen bouwen aan het Huis voor de Samenleving

  Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. In dit gebouw staan moderne dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. De gemeente wil met het Huis voor de Samenleving een prettige en gastvrije omgeving bieden voor de inwoners en de partners die ook in het gebouw zitten. En de gemeente wil zorgen voor een betere verbinding in het centrum.

  lees verder...
 • Reageren op plannen straatverlichting?

  In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg of deze is al weggehaald. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties