Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Sloop voormalige gymzaal in Zeilberg

  De voormalige gymzaal aan de Mariastraat in Zeilberg wordt al enkele jaren niet meer gebruikt. In februari wordt het gebouw gesloopt.

  lees verder...
 • Nieuwe burgemeester van Deurne is benoemd

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op vrijdag 15 januari bekend gemaakt dat Greet Buter is benoemd tot nieuwe burgemeester van Deurne. De benoeming gaat in op 1 februari.

  lees verder...
 • Afscheid burgemeester Hilko Mak

  Op 1 februari gaat burgemeester Hilko Mak met pensioen. Hij is dan 10 jaar burgemeester van Deurne geweest. Het afscheid van burgemeester Mak vindt plaats op woensdag 27 januari tijdens een digitale raadsvergadering.

  lees verder...
 • Kind testen op corona

  In januari 2021 is het testbeleid voor kinderen aangepast. Kinderen onder de 12 jaar hoefden eerder in de meeste gevallen niet getest te worden. Dat is nu veranderd. Door kinderen nu wel te testen, is beter te zien of de nieuwe variant van het coronavirus zich via kinderen verspreidt.

  lees verder...
 • Ondersteuning voor getroffenen Kinderopvangtoeslag

  Ben je als ouder getroffen door de fouten met kinderopvangtoeslag? Wacht je nog steeds op de beloofde compensatie, of heb je die al ontvangen maar zijn daarmee de problemen niet opgelost? Je kunt dan een beroep doen op de gemeente.

  lees verder...
 • Nederland blijft in lockdown

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

  lees verder...
 • Uitnodiging online inloopbijeenkomst over de energietransitie op 3 februari van 18.00 tot 21.00 uur

  De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. In de Metropoolregio Eindhoven onderzoeken we samen waar en hoe we met wind- en zone-energie elektriciteit kunnen opwekken, hoe we energie kunnen besparen en duurzame warmtebronnen kunnen benutten. De afspraken die we in de regio hierover maken, noemen we de regionale energiestrategie (RES). De eerste versie van deze strategie is samengebracht in een voorstel: de RES 1.0.

  lees verder...
 • Resultaten snelheidscontrole

  De politie hield op woensdag 30 december een snelheidscontrole op de Milhezerweg in Deurne-Walsberg.

  lees verder...
 • Inzameling kerstbomen

  Ook in 2021 wordt uw kerstboom gratis huis-aan-huis opgehaald. Dit gebeurt op maandag 11 tot en met donderdag 14 januari.

  lees verder...
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Hilko Mak

  In zijn nieuwjaarstoespraak blikt burgemeester Hilko Mak terug op het bijzondere jaar 2020. Ook blikt hij vooruit op de uitdagingen die op Deurne wachten in het nieuwe jaar 2021.

  lees verder...
 • Kerstwensen van inwoners en ondernemers

  In samenwerking met de lokale omroep DMG Deurne hebben we een filmpje gemaakt waarin Deurnese inwoners en ondernemers en de burgemeester hun kerstwens in coronatijd delen.

  lees verder...
 • Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  In de gemeente Deurne nemen 13 varkenshouders deel aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Dit betekent dat zij stoppen met het houden van varkens en de stallen gesloopt worden.

  lees verder...
 • Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof

  Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het helpen mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de 3 hoofdonderdelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS), die op dinsdag 15 december is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

  lees verder...
 • Voltooiing Spoorzone-Middengebied met 52 nieuwe woningen

  Peelstaete Vastgoed en Ontwikkeling BV heeft de voormalige vouwkartonnagefabriek van Gebroeders Nies aan de Laurens Costerstraat gekocht alsmede de aangrenzende braakliggende percelen van de gemeente Deurne aan de Spoorzone. Op deze locatie worden 52 nieuwe woningen gebouwd. Daarmee wordt het Spoorzone-Middengebied voltooid en wordt de transformatie van fabriekshallen naar woningen afgerond.

  lees verder...
 • Verkiezingen, kom jij ons helpen?

  Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijke dag voor onze democratie. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op de stembureaus nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden.

  lees verder...
 • Vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof van start

  Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd, kunnen zich vanaf 18 januari melden bij de provincie Noord-Brabant. Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. De provincie koopt bedrijven aan voor de marktwaarde.

  lees verder...
 • Zandbos verrijkt met nieuwe bomen en struiken

  De gemeente Deurne streeft naar afwisselende en gevarieerde bossen. Daarom neemt de gemeente verschillende maatregelen om de soortenrijkdom en diversiteit in het bos te verhogen en voor bezoekers aantrekkelijk te houden. De komende periode worden extra bomen en struiken geplant in het Zandbos.

  lees verder...
 • Energieloket op Ossenbeemd weer open voor duurzaamheidsactie

  Meer energie besparen is goed voor het klimaat én uw portemonnee. Om u als eigenaar van een bestaande woning in gemeente Deurne te helpen om energie te besparen, kunt u voor aankopen tussen 2 oktober 2020 en 31 maart 2021 geld terug krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen. Als u meer dan €50,- aan kosten maakt krijgt u €20,- terug. Als u meer dan €100,- aan kosten maakt krijgt u €50,- terug. Let wel op, voor deze actie geldt op=op.

  lees verder...
 • Nieuwe tarieven milieustraat

  Op 1 januari 2021 wijzigen de tarieven op de milieustraat in Deurne. Voor een aantal afvalstromen gaan de tarieven omhoog. Dit is nodig omdat de kosten voor de verwerking van afval stijgen.

  lees verder...
 • Invoering milieustraatpas vanaf 1 januari

  Alle huishoudens in de gemeente Deurne ontvangen deze maand een milieustraat pas. Vanaf 1 januari 2021 heeft u deze pas nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat. Elk huishouden ontvangt één pas.

  lees verder...
 • Fietsen verboden tijdens de weekmarkt

  Elke vrijdag wordt op de Markt in Deurne de weekmarkt gehouden. Fietsers en bromfietsers die tijdens de weekmarkt over het terrein fietsen, zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom geldt er een verbod om met de fiets of bromfiets over de Markt te rijden op vrijdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Afstappen en met de fiets of bromfiets aan de hand lopen mag wel.

  lees verder...
 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Vanaf begin november tot en met eind november vindt in gemeente Deurne onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek en maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De planning van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer.

  lees verder...
 • Aanbeveling benoeming nieuwe burgemeester van Deurne bekend

  De gemeenteraad heeft op maandag 12 oktober tijdens een bijzondere raadsvergadering besloten om Greet Buter aan te bevelen voor de benoeming van nieuwe burgemeester van Deurne.

  lees verder...
 • Grote brand in de Deurnese Peel

  De brand in de Deurnese Peel van het voorjaar 2020 had een grote impact. 710 Hectare natuurgebied is verbrand, woningen moesten worden ontruimd en bewoners en ondernemers hadden wekenlang last van de rook.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft in mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen de Natura 2000-gebieden De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen