Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Samen bouwen aan het Huis voor de Samenleving

  Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. In dit gebouw staan moderne dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. De gemeente wil met het Huis voor de Samenleving een prettige en gastvrije omgeving bieden voor de inwoners en de partners die ook in het gebouw zitten. En de gemeente wil zorgen voor een betere verbinding in het centrum.

  lees verder...
 • Cameratoezicht in het gemeentehuis

  Voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers en de beveiliging van eigendommen is er vanaf half december cameratoezicht in het gemeentehuis. De gemeente Deurne gaat met het cameratoezicht mee in de maatschappelijke ontwikkeling van steeds meer bedrijven, winkels, kantoren en andere gebouwen waar cameratoezicht is. Daarnaast heeft ook de gemeente Deurne de laatste jaren helaas te maken gehad met enkele incidenten in het gemeentehuis.

  lees verder...
 • Laatste maand glasvezelcampagne is ingegaan

  De laatste maand van de campagne ‘Iedereen Glasvezel’ in de gemeente Deurne is ingegaan. Dit houdt in dat inwoners nog tot het einde van het jaar de tijd hebben om zich in te schrijven voor een glasvezelabonnement.

  lees verder...
 • Toeristenbelasting 2019

  Heeft u een hotel, camping of Bed & Breakfast of verhuurt u een slaapplek via Airbnb? Dan bent u verplicht toeristenbelasting te heffen van uw gasten en af te dragen aan de gemeente. Dit geldt ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat immers om een ‘niet-ingezetenen’-belasting oftewel belasting voor mensen die niet in de gemeente Deurne wonen.

  lees verder...
 • Onderzoek naar veiligheid op en rondom het spoor

  De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft in Noord-Brabant. We willen graag weten hoe inwoners die dicht bij het spoor wonen over ‘veiligheid’ denken en wat zij hierbij voelen. Daarom voert de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in samenwerking met de gemeente Deurne in december een onderzoek uit.

  lees verder...
 • Najaarsnota 2018 gepresenteerd

  Op vrijdag 24 november heeft het college van burgemeester en wethouders de najaarsnota 2018 gepresenteerd. De najaarsnota is een tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad en geeft een vooruitblik op de jaarrekening 2018. In het document wordt de gemeenteraad meegenomen in de afwijkingen op de budgetten.

  lees verder...
 • Gemeentehuis vrijdagmiddag 30 november telefonisch niet bereikbaar

  Vanwege werkzaamheden aan de telefooncentrale is op vrijdagmiddag 30 november, vanaf 13.00 uur, het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar. Als u een melding wilt doen, kunt u daarvoor het formulier gebruiken via Melding en Klachten.

 • Reageren op plannen straatverlichting?

  In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg of deze is al weggehaald. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.

  lees verder...
 • Controle Peelland Interventie Team op drie locaties in de gemeenten Asten, Deurne en Helmond

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdag 23 november controles uitgevoerd in de gemeenten Asten, Deurne en Helmond. In elke gemeente werd één locatie bezocht. Bij de controles zijn diverse overtredingen geconstateerd. Tegen enkele zaken is direct opgetreden, naar andere zaken vindt verder onderzoek plaats.

  lees verder...
 • Leefbaar en Vitaal Neerkant en gemeente Deurne ondertekenen Dorpsakkoord

  Op donderdag 22 november hebben Leefbaar en Vitaal Neerkant en de gemeente Deurne het Dorpsakkoord 2018-2022 voor Neerkant gepresenteerd. Met dit akkoord bevestigen zij hun samenwerking in de komende jaren. Het akkoord bevat gezamenlijke projecten waar beide partijen vanuit hun eigen rol een bijdrage aan leveren.

  lees verder...
 • Sportgala 2018: genomineerden zijn bekend

  Leef! Deurne en de gemeente Deurne organiseren op zaterdagavond 15 december 2018 een Sportgala in Deurne. Een spetterend evenement waar sporters en onmisbare vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Met allerlei vormen van entertainment tijdens de avond wordt het een geweldige beleving!

  Er worden prijzen uitgereikt in vijf verschillende categorieën: talent van het jaar, individuele sportprestatie, sportprestatie ploeg/team, coach van het jaar en de sportwaarderingsprijs (een waardering voor mensen die actief betrokken zijn bij een sportclub). Nieuw is de prijs voor Coach van het jaar!

  lees verder...
 • Deurne zet met zonnepark De Vlaas flinke stap op weg naar energieneutrale gemeente in 2050

  Op vrijdag 16 november is zonnepark De Vlaas geopend. Met dit grootste postcoderoosproject van Nederland zet Deurne een flinke stap op weg naar een energieneutrale gemeente in 2050. In 2019 gaat de gemeente Deurne – samen met inwoners, bedrijven en organisaties – verder aan de slag om dit doel te bereiken.

  lees verder...
 • Proef verlichting Walsberg, St. Jozef en Zeilberg

  In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.

  lees verder...
 • Begroting 2019 vastgesteld

  De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 6 november unaniem de gemeentebegroting voor het jaar 2019 vastgesteld. In de begroting wordt aangegeven waar de gemeente het geld aan wil uitgeven.

  lees verder...
 • Er wordt gekapt in de Vlierdense bossen

  Bosgroep Zuid Nederland is in opdracht van de gemeente Deurne gestart met het uitdunnen van het bos. Bij een dunning verwijdert een oogstmachine zorgvuldig geselecteerde bomen, om andere bomen meer ruimte te geven. De bomen die omgezaagd worden zijn oranje gemarkeerd.

  lees verder...
 • Uitkomst draagvlakmeting BIZ Deurne Centrum

  Op 26 oktober 2018 heeft onder toezicht van notaris Mr. H. Jagtenberg in het gemeentehuis de telling plaatsgevonden van de draagvlakmetingen BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) Deurne-centrum. Hierbij is vastgesteld dat de draagvlakmeting voor de BIZ Deurne-centrum gebruikers en de BIZ Deurne-centrum eigenaren beiden positief zijn.

  lees verder...
 • Asbestdaken na 2024 verboden

  Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde op dinsdag 16 oktober met brede steun in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

  lees verder...
 • De Buurttent komt naar u toe

  Van september tot januari reist de Buurttent door de gemeente Deurne. Op donderdag 20 september staat de Buurttent in Helenaveen. Iedereen is van harte welkom om bij deze tent informatie te komen halen over het voorkomen van een woninginbraak en om met buurtbewoners en de wijkagent in gesprek te gaan over veiligheid in de leefomgeving.

  lees verder...
 • Sportgala wederom in Deurne: sport, onze passie!

  Na het succes van vorig jaar, organiseren Leef! Deurne en de gemeente Deurne op zaterdagavond 15 december 2018 wederom het Sportgala van Deurne. Een spetterend evenement waar sporters en onmisbare vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Met allerlei vormen van entertainment tijdens de avond wordt het een geweldige beleving! Noteer deze datum alvast in uw agenda, want dit wilt u niet missen!  

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. 

  Alle besluiten maken we digitaal bekend via overheid.nl.

  Ook op onze website vindt u deze bekendmakingen en publicaties terug.

 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Nieuwsberichten van de digitale nieuwsmail staan voortaan bij elkaar in dit bericht op onze gemeentepagina. Berichten die u niet terug vindt op de gemeentepagina staan nog wel in deze nieuwsmail.

  lees verder...
Terug

Pagina opties