Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Maak melding van dode wilde vogels

  Sinds vrijdag 23 oktober geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle pluimveebedrijven. De maatregel is genomen naar aanleiding van de vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (provincie Utrecht). Uit een test bleek dat twee van deze dieren vogelgriep hebben.

  lees verder...
 • Oproep burgemeester: houd vol, blijf gezond en let op elkaar

  Burgemeester Hilko Mak heeft een boodschap voor alle inwoners van de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Onderhoud rolpaden parkeergarage Wolfsberg

  Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 20 november vindt er groot onderhoud plaats aan de rolpaden (tapis roulants) van parkeergarage Wolfsberg.

  lees verder...
 • Updates over stikstof

  Sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van mei 2019, houdt de stikstofproblematiek de gemoederen flink bezig. Er zijn weer enkele updates over de stikstofaanpak.

  lees verder...
 • Overtredingen geconstateerd bij controle Peelland Interventie Team

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 14 oktober een controle uitgevoerd bij een locatie in de gemeente Deurne. Bij de controle werden meerdere overtredingen geconstateerd. Tegen een aantal zaken is direct opgetreden, naar andere bevindingen vindt nader onderzoek plaats.

  lees verder...
 • Wetsvoorstel stikstofaanpak

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op dinsdag 13 oktober het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet legt met het wetsvoorstel vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Het credo is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven.

  lees verder...
 • Op de hoogte blijven over corona?

  Het kabinet maakte eerder deze week bekend wat de nieuwe maatregelen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Wilt u meer weten over deze maatregelen? Of zoekt u meer informatie over het dragen van een mondkapje, horeca, sport of het organiseren van een bijeenkomst of activiteit?

  lees verder...
 • Deurne investeert € 10 miljoen in maatschappelijke voorzieningen en het zwembad

  De gemeente Deurne investeert een bedrag van € 10 miljoen in een zwembad, buitensportvelden, beweegvoorzieningen en gemeenschapshuizen. Dat heeft de gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van dinsdag 13 oktober.

  lees verder...
 • Zigzaghekken bij overpad station Deurne

  Er komen zigzaghekken bij het overpad van station Deurne. ProRail heeft dit besloten in overleg met de gemeente Deurne. Fietsers zorgen hier regelmatig voor gevaarlijke situaties. Zij worden straks gedwongen om af te stappen en met de fiets aan de hand over te steken. Op lange termijn willen ProRail en de gemeente de mogelijkheden voor een veilige verbinding onderzoeken zoals bijvoorbeeld een tunnel voor fietsers.

  lees verder...
 • Aanbeveling benoeming nieuwe burgemeester van Deurne bekend

  De gemeenteraad heeft op maandag 12 oktober tijdens een bijzondere raadsvergadering besloten om Greet Buter aan te bevelen voor de benoeming van nieuwe burgemeester van Deurne.

  lees verder...
 • Begroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad

  Lastig balanceren en toch koers houden. Met die titel heeft het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

  lees verder...
 • Folder ‘Corona stopt bij jou’

  Bij het Weekblad voor Deurne van donderdag 8 oktober treft u een corona-folder aan.

  lees verder...
 • Controle Peelland Interventie Team in Deurne, Helmond en Someren

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op dinsdag 6 oktober controles uitgevoerd op in totaal vijf locaties in de gemeenten Deurne, Helmond en Someren. De controle richtte zich op de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij de controles zijn overtredingen geconstateerd. Tegen een aantal overtredingen is direct opgetreden, andere zaken worden verder onderzocht.

  lees verder...
 • Resultaten snelheidscontrole

  De politie heeft op dinsdag 22 september een snelheidscontrole gehouden op de Milhezerweg in Deurne-Walsberg. De controle vond plaats binnen de bebouwde kom.

  lees verder...
 • Nieuwe website voor Zorg in Deurne

  De afgelopen jaren heeft Zorg in Deurne hard aan de weg getimmerd om zich te ontwikkelen tot hét ondersteunings- en zorgloket van Deurne. Steeds meer inwoners weten Zorg in Deurne te vinden. Dat blijkt uit de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken. Met deze nieuwe website www.zorgindeurne.nl wordt de online vindbaarheid van Zorg in Deurne verder vergroot, zodat inwoners weten waar ze met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen. 

  lees verder...
 • Heeft u vragen over het coronavirus?

  We ontvangen veel vragen over de aangescherpte coronamaatregelen die sinds 29 september gelden. We willen u vragen om zo veel mogelijk eerst zelf informatie op te zoeken. In veel gevallen vindt u zo al het antwoord op uw vraag.

  lees verder...
 • Dringend advies: draag een mondkapje in publieke binnenruimtes

  In Nederland geldt het dringende advies aan iedereen om een mondkapje te dragen in de publieke gebouwen.

  lees verder...
 • Investeren in duurzaamheidsmaatregelen aan uw koopwoning? Energieloket Deurne staat voor uw klaar

  Meer energie besparen is goed voor het klimaat én uw portemonnee. Om u als eigenaar van een bestaande woning in gemeente Deurne te helpen om energie te besparen, kunt u tussen 2 oktober 2020 en 31 maart 2021 geld terug krijgen voor duurzaamheidsmaatregelen.

  lees verder...
 • Kroonringen zijn geen opslagplaats voor zakken plastic

  De gemeente en afvalinzamelaar Blink zijn bezig om kroonringen op te hangen. Het ophangen van de kroonringen is een flinke operatie, die enkele maanden duurt. De planning is dat eind dit jaar in alle dorpen en wijken kroonringen hangen.

  lees verder...
 • Aan de slag met uw asbestdak

  Asbestdaken vormen een steeds groter risico voor de gezondheid. Alle asbestdaken in Nederland zijn meer dan 25 jaar oud en inmiddels bijna allemaal matig tot ernstig verweerd. Als het dak verweerd of beschadigd is, of als er mos op groeit, komen er gemakkelijk vezels vrij die zich verspreiden in lucht en bodem.

  lees verder...
 • Koninklijke Onderscheiding voor Mario Wijnen

  Op zaterdag 19 september kreeg Mario Wijnen uit handen van burgemeester Hilko Mak een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Het betreft de titel ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Draai.

  lees verder...
 • Samen met inwoners op weg naar een onweerstaanbaar Koolhof

  We zijn op diverse plekken bezig om wateroverlast aan te pakken. Een deel van de wijk Koolhof komt nu aan de beurt, want vooral in het zuidoosten van Koolhof ligt een knelpunt. Dit is een lager gelegen deel van de wijk, en dus extra gevoelig voor wateroverlast. In acht straten, verdeeld over vijf woonblokken, wordt daarom een gescheiden riool aangelegd. Samen met inwoners gaan we de woonerven rondom het projectgebied herinrichten na aanleg van het riool.

  lees verder...
 • Nieuw landelijk mestbeleid

  Het Nederlandse meststelsel moet eenvoudiger worden en recht doen aan de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben. Daarom zullen melkvee- en rundveehouders in de toekomst volledig grondgebonden werken. Overige veehouders, zoals varkens- en geitenhouders, krijgen de keuze om grondgebonden of niet-grondgebonden te werken.

  lees verder...
 • Meer stikstofruimte voor ontwikkelingen met extern salderen

  Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant passen de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aan. De wijziging maakt met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk. Daarmee kunnen meer transacties van stikstofruimte plaatsvinden, zowel binnen als tussen sectoren.

  lees verder...
 • Deel uw mening over duurzame energie

  Een aantal weken geleden organiseerden we twee webinars over duurzaamheid. Eén over duurzame warmte in huis en één over duurzame energie. Deelnemers hebben toen al hun mening gegeven. Graag horen we uw mening ook. Door onderstaande vragenlijsten in te vullen helpt u ons om plannen te maken die aansluiten bij uw wensen en ideeën. Erg belangrijk, want het gaat immers om uw leefomgeving!

  lees verder...
 • Senioren en veiligheid

  Op 1 september is de campagne Senioren en Veiligheid van start gegaan. Graag geven we u tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van criminelen.

  lees verder...
 • Gebruik anderhalvemeter-terrassen verlengd

  Sinds 1 juni mogen cafés en restaurants weer gasten ontvangen. Vanaf die dag kunnen horecaondernemers in onze gemeente – onder voorwaarden – hun terrassen ruimer opzetten, zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. De periode waarin dit mag, is verlengd van 1 september tot 1 november.

  lees verder...
 • Verhoging budget cultuursubsidie door Makersregeling

  De cultuursubsidie van de gemeente Deurne voldoet aan de Makersregeling van de Provincie Noord-Brabant. De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. De provincie matcht 50% van het jaarlijkse budget van de gemeentelijke cultuursubsidie.

  lees verder...
 • In 2020 nog subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten

  Ondernemers met vernieuwende plannen kunnen zich nog tot december 2020 aanmelden voor de subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne. De afgelopen twee jaar hebben verschillende projecten die een innovatieve bijdrage leveren aan agro & food, de maakindustrie, zorg én vrijetijdseconomie - de vier speerpuntsectoren in Deurne- al een geldbedrag toegewezen gekregen. Bijvoorbeeld de E-Trac, de onbemande en elektrische robottrekker, de High Tech Tea van Craft Education en Klasseboeren De Peel voor educatie aan basisschoolleerlingen. 

  lees verder...
 • Veilig communiceren via mail

  De privacyverklaring op onze website is aangepast naar aanleiding van de NTA 7516 norm. Deze norm beschrijft de eisen waaraan we als gemeente moeten voldoen wanneer we medische gegevens willen uitwisselen met andere professionals of patiënten/cliënten. Als gemeente maken wij gebruik van SecuMailer, waardoor uw gegevens veilig zijn. Niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen het bericht lezen.

  lees verder...
 • Grote brand in de Deurnese Peel

  In het voorjaar 2020 woedde er een grote brand in natuurgebied de Deurnese Peel. De brand is uit.

  lees verder...
 • Operatie kroonringen plaatsen is gestart

  In opdracht van de gemeente is Blink gestart met het plaatsen van kroonringen aan lantaarnpalen. Aan deze kroonringen kunt u de groene zakken met het PMD-afval ophangen. PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons.

  lees verder...
 • Eenmalige subsidieverhoging van 25.000 euro in verband met 1300 jarig bestaan Deurne

  In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Om zo veel mogelijk initiatieven rondom het 1300 jarig bestaan uit de Deurnese gemeenschap te stimuleren en mogelijk te maken is de cultuursubsidie éénmalig met 25.000 euro verhoogd. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 50.000 euro subsidie voor de cultuursubsidie ‘Het verhaal van Deurne’.

  lees verder...
 • Méér zorgverzekering voor minder geld voor inwoners met een laag inkomen

  Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Deze video legt uit wat de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering precies inhoudt.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft in mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen de Natura 2000-gebieden De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • PFAS

  PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Glasvezel

  De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters legt in een groot deel van de kern Deurne voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aan. In de rest van de gemeente Deurne legt Spitters het glasvezelnetwerk van E-Fiber aan.

  lees verder...
 • Wordt u vrijwilliger van ANWB AutoMaatje Deurne?

  Op 1 november gaat ANWB AutoMaatje in Deurne van start. Op dit moment is er weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement. Dit leidt tot eenzaamheid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om een succes te maken van ANWB AutoMaatje zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers.
                                                    
   

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen