Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Weegbrug wordt weer ingezet op de milieustraat

  De afgelopen weken werd vanwege onderbezetting en coronamaatregelen tijdelijk de weegbrug bij de milieustraat niet ingezet. Sinds woensdag 27 mei gebeurt dit wel weer. Het tijdelijke tarief per m3 (kuub) afval komt hiermee te vervallen.

  lees verder...
 • Regionaal plan voor duurzame energie

  In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken. Dat is beter voor het klimaat. Deurne werkt daarin samen met 20 andere gemeenten, in de Metropoolregio Eindhoven. We bedenken hoe we Zuidoost-Brabant duurzamer kunnen maken. Hoe we dat willen doen, beschrijven we in de Regionale Energiestrategie (RES). Deze week is daarvan het eerste concept verschenen.

  lees verder...
 • Subsidieregeling voor verduurzaming stallen

  Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot uit hun stallen te verminderen, kunnen gebruikmaken van subsidie van het rijk. Het gaat om de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv).

  lees verder...
 • Toespraak burgemeester over het coronavirus en de brand in de Deurnese Peel

  Burgemeester Hilko Mak heeft op dinsdag 19 mei de raadsvergadering geopend met een toespraak. In deze toespraak ging hij in op de zaken waar de gemeente Deurne de afgelopen periode door is getroffen: het coronavirus en de grote brand in de Deurnese Peel.

  lees verder...
 • Bent u binnenkort ook onweerstaanbaar?

  Hitte, droogte, wateroverlast. Iedereen heeft de afgelopen jaren meegemaakt wat een veranderend klimaat betekent. Samen met u willen we onze gemeente weerbaar maken tegen het veranderende klimaat. Oftewel ‘Onweerstaanbaar’. U kunt daarbij een belangrijke bijdrage leveren.

  lees verder...
 • Informatiepanelen informeren inwoners en bezoekers over activiteiten en nieuwsfeiten in Deurne

  Eén van de actiepunten uit het Centrumplan ‘Samen Deurne Centrum verbeteren’ is de plaatsing van digitale informatiepanelen. Deze week zijn de vier informatiepanelen geplaatst op de belangrijke toegangswegen Houtenhoekweg, Binderensedreef, Vlierdensedreef en de Liesselseweg. De duurzame LED-schermen zijn een mooi middel om de eigen bewoners en bezoekers actief te informeren over de talrijke evenementen en belangrijke nieuwsfeiten uit de gemeente. Een extra promotiemiddel om het centrum van Deurne op de kaart te zetten.

  lees verder...
 • Structuurvisie A67 vastgesteld

  De doorstroming en verkeersveiligheid op de A67 tussen knooppunt Leenderheide en Zaarderheiken laten te wensen over. Daarom is het plan om de A67 te verbreden tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Daarnaast worden er op de A67 ook andere maatregelen genomen, zoals smart mobility, de aanleg van pechhavens en het aanpassen van bebording.

  lees verder...
 • Hoe maak je een mondkapje?

  In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms niet mogelijk. Daarom is daar vanaf 1 juni 2020 een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit kun je aanschaffen of zelf maken.

  lees verder...
 • Oorlogsgravenstichting bedankt Consul van de gemeente Deurne met gouden erespeld 

  Als dank voor zijn werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Deurne ontving Chris Biemans op woensdag 6 mei een gouden erespeld uit handen van Roel Broer, Hoofd Beheer en Onderhoud, van de Oorlogsgravenstichting. Burgemeester Mak was hierbij aanwezig.

  lees verder...
 • Burgemeester en wethouders herdenken doden op ingetogen wijze

  Op 4 mei herdenkt het gemeentebestuur van Deurne al jarenlang al die mannen en vrouwen, jong en oud, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Niet alleen tijdens de tweede Wereldoorlog, maar ook in andere oorlogen, waar ook ter wereld, tot op de dag van vandaag.

  lees verder...
 • Non-food keert terug op weekmarkt Deurne

  Op de weekmarkt van Deurne staan vanaf vrijdag 8 mei weer kramen met non-food. Sinds half maart waren alleen voedselkramen toegestaan, maar die regeling is nu versoepeld. Door verschillende aanpassingen aan de inrichting van de markt, kunnen bezoekers hier veilig terecht. Belangrijk is wel dat iedereen de hygiënemaatregelen in acht blijft nemen.

  lees verder...
 • Grote brand in de Deurnese Peel

  De grote brand in de Deurnese Peel is onder controle. Dat betekent niet dat de brand ook uit is. Naar verwachting smeult het gebied nog meerdere weken.

  lees verder...
 • Extra onderhoudswerkzaamheden N279 Veghel-Asten

  Komend jaar wordt op de N279 tussen Veghel en Asten onderhoud uitgevoerd. Dat is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. Zo worden binnenkort bij Laarbeek over een lengte van drie kilometer delen van de asfaltdeklaag vervangen en voegovergangen gerepareerd. In september zijn de op- en afritten naar de N270 bij Helmond aan de beurt.

  lees verder...
 • Cultuursubsidie ‘Verhaal van Deurne’ voor tweede helft van 2020

  Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen is het onzeker of activiteiten in deze periode doorgang kunnen vinden. Houd hiermee rekening bij het opstellen van uw plan. Als uw activiteit niet doorgaat, moet u het ontvangen subsidie bedrag terugbetalen.

  lees verder...
 • Structurele stikstofaanpak kabinet

  Het kabinet komt met een breed investeringspakket om in de periode tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. Dit biedt perspectief om de vergunningverlening verder op gang te brengen. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

  lees verder...
 • Lintjesregen 2020

  De lintjesregen zag er dit jaar heel anders uit dan normaal. Vanwege het coronavirus was het opspelden van de lintjes, met familie en bekenden erbij, helaas geen optie. De negen inwoners die een Koninklijke onderscheiding kregen waren zeker niet minder verrast toen de burgemeester ze op vrijdagochtend 24 april belde en het mooie nieuws vertelde.

  lees verder...
 • Operatie kroonringen plaatsen is gestart

  In opdracht van de gemeente is Blink gestart met het plaatsen van kroonringen aan lantaarnpalen. Aan deze kroonringen kunt u de groene zakken met het PMD-afval ophangen. PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons.

  lees verder...
 • Toespraak burgemeester Hilko Mak bij raadsvergadering 16 april

  Op donderdag 16 april vond er een bijzondere raadsvergadering plaats. De gemeenteraad vergaderde in een beperkt gezelschap en de aanwezige raadsleden zaten op 1,5 meter uit elkaar.

  lees verder...
 • Beslissing Sanering varkenshouderijen komt later

  Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 konden varkenshouders zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt genomen. Varkenshouders ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding en ook een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

  lees verder...
 • Stand van zaken reconstructie N270-Langstraat

  De provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne richten de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg opnieuw in. Hiermee willen zij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren.

  lees verder...
 • Communicatie ondermijning richten op meer melden

  De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is communicatie. In het najaar 2019 is er een onderzoek uitgevoerd onder de inwoners van de zes gemeenten om te peilen of de communicatieboodschap en -aanpak aansluiten bij de communicatiebehoeften van de inwoners en het beeld dat zij hebben bij ondermijning. De resultaten zijn nu bekend.

  lees verder...
 • Rotonde op kruising N279-Buizerdweg-Meijelseweg

  De kruising van de N279 met de Buizerdweg-Meijelseweg wordt een rotonde. Auto’s en vrachtwagens kunnen daardoor straks veiliger de provinciale weg op- en afrijden en fietsers kunnen veiliger oversteken.

  lees verder...
 • Deurne komt ondernemers, stichtingen en verenigingen tegemoet in tijden van corona

  Ondernemers, stichtingen en verenigingen ondervinden de gevolgen van het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële hulp. Bovenop het pakket aan maatregelen van de rijksoverheid, heeft het college van burgemeester en wethouders van Deurne aanvullende maatregelen genomen om ondernemers, stichtingen en verenigingen tegemoet te komen.

  lees verder...
 • Inwoners denken mee over de nieuwe burgemeester

  De nieuwe burgemeester van Deurne moet vooral een echte burgervader of burgermoeder zijn, zichtbaar aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten, communiceren over alles wat er speelt en moet vooral netwerken binnen de gemeente. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een enquête onder inwoners over de nieuwe burgemeester.

  lees verder...
 • Ervaringsverhalen uit de zorg: Corona, we doen het samen!

  Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. Vandaag zijn we in gesprek met wijkwerkers Ingrid Bloemers en Krystyna Meijer.

  lees verder...
 • Deurne verlengt project zonnepanelen

  Het zonnepanelenproject De Groene Zone is met een jaar verlengd. Inwoners van Deurne kunnen via deze regeling maximaal 30 zonnepanelen laten plaatsen. Groot voordeel van de regeling: inwoners worden helemaal ontzorgd. En dragen tegelijkertijd bij aan een energieneutraal Deurne in 2050. Vanwege de coronacrisis is de plaatsing van panelen wel uitgesteld.

  lees verder...
 • Nieuwe vergunning lokale omroep

  Stichting Lokale Media Groep Deurne, beter bekend als DMG Deurne, is door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale omroep in de gemeente Deurne. De periode waarin DMG is aangewezen als lokale omroep eindigt op 11 januari 2021.

  lees verder...
 • Ervaringsverhalen uit de zorg: Grip op Schuld

  Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. Vandaag schuiven we aan bij Grip op Schuld.

  lees verder...
 • Eenmalige subsidieverhoging van 25.000 euro in verband met 1300 jarig bestaan Deurne

  In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Om zo veel mogelijk initiatieven rondom het 1300 jarig bestaan uit de Deurnese gemeenschap te stimuleren en mogelijk te maken is de cultuursubsidie éénmalig met 25.000 euro verhoogd. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 50.000 euro subsidie voor de cultuursubsidie ‘Het verhaal van Deurne’.

  lees verder...
 • Méér zorgverzekering voor minder geld voor inwoners met een laag inkomen

  Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Deze video legt uit wat de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering precies inhoudt.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • PFAS

  PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Glasvezel

  De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters legt in een groot deel van de kern Deurne voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aan. In de rest van de gemeente Deurne legt Spitters het glasvezelnetwerk van E-Fiber aan.

  lees verder...
 • Wordt u vrijwilliger van ANWB AutoMaatje Deurne?

  Op 1 november gaat ANWB AutoMaatje in Deurne van start. Op dit moment is er weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement. Dit leidt tot eenzaamheid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om een succes te maken van ANWB AutoMaatje zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers.
                                                    
   

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen