Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Hoe kan ik het gebruik van drinkwater spreiden tijdens droogte?

  In de ochtend en avond gebruiken veel mensen kraanwater. Er ontstaan dan pieken in het waterverbruik, met kans op minder of bruin water uit de kraan. U kunt uw waterverbruik tijdens deze pieken verminderen.

  lees verder...
 • Gebruik anderhalvemeter-terrassen verlengd

  Sinds 1 juni mogen cafés en restaurants weer gasten ontvangen. Vanaf die dag kunnen horecaondernemers in onze gemeente – onder voorwaarden – hun terrassen ruimer opzetten, zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. De periode waarin dit mag, is verlengd van 1 september tot 1 november.

  lees verder...
 • Tips voor een schone en frisse container

  Als het warm en broeierig weer is, is er kans op maden in de container. Vooral bij keukenafval en etensresten. Om maden te voorkomen (en te bestrijden) hebben we een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

  lees verder...
 • Droogte in de natuur, wees extra alert

  Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.

  lees verder...
 • Denkt u mee over afval scheiden?

  PMD, GFT, papier, glas, restafval. U bent (bijna) dagelijks bezig met het scheiden van afval. In de gemeente Deurne zijn we daar goed in. We willen bekijken hoe het nóg beter kan. Dat willen we samen met u doen!

  lees verder...
 • Tips om het hoofd koel te houden

  Het is erg warm, met temperaturen boven de 30 graden. Hieronder vindt u tips om het hoofd koel te houden.

  lees verder...
 • WhatsAppfraude (vriend-in-noodfraude)

  Bij vriend-in-noodfraude krijgt u via WhatsApp zogenaamd een dringend verzoek van een vriend(in), familielid of bekende om snel geld over te maken. In werkelijkheid komt het appje van een oplichter die zich voordoet als een bekende die u op slinkse wijze geld wil aftroggelen.

  lees verder...
 • Kermis in Helenaveen gaat niet door

  Na overleg met diverse betrokkenen, waaronder de dorpsraad, horeca en Buro de Kermisgids, is de conclusie dat het niet verstandig is om de kermis in Helenaveen door te laten gaan. Deze stond gepland van 12 tot en met 15 september.

  lees verder...
 • Op bezoek bij vrienden of familie? Houd ook dan 1,5 meter afstand

  Het RIVM heeft aangegeven dat de meeste besmettingen met het coronavirus op dit moment ontstaan op verjaardagen, barbecues en feestjes. Daarom is het belangrijk om ook dan 1,5 meter afstand te houden.

  lees verder...
 • Zomerse woensdagen op de Markt

  Op de woensdagen 5, 12, 19 en 26 augustus vinden de Zomerse woensdagen plaats op de Markt in Deurne. Vanwege het coronavirus gebeurt dat dit jaar in een kleinschaliger vorm dan andere jaren en met een lager geluidsniveau.

  lees verder...
 • Geef uw mening over verkeer en vervoer

  Verkeer is een onderwerp waar het vaak over gaat op verjaardagsfeestjes, bij verenigingen en op de koffie bij de buren. Veel mensen hebben er wel een mening over. Dat komt goed uit, want u kunt nu uw mening geven via een enquête.

  lees verder...
 • Informatie over 5G

  KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo gaan aan de slag met de uitrol van 5G in Nederland. De drie bedrijven hebben de frequentieruimte van de veiling van de Rijksoverheid verworven.

  lees verder...
 • Natuuronderzoek voor vliegbasis De Peel

  Om Vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen als militaire luchthaven, moet Defensie een vergunning Wet natuurbescherming aanvragen bij de provincie. Dit heeft te maken met stikstofuitstoot, waarvoor eerst een onderzoek nodig is. Dat betekent dat het eerder in gang gezette Luchthavenbesluit langer op zich laat wachten.

  lees verder...
 • Een zomer op 1,5 meter, houd vol

  Nu de zomervakantie is aangebroken, spreekt burgemeester Hilko Mak met een boodschap alle inwoners van de gemeente Deurne aan over het coronavirus.

  lees verder...
 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis

  Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 21 augustus is het gemeentehuis alleen in de ochtend geopend. Dit is elk jaar het geval tijdens de zomervakantie.

  lees verder...
 • Stichting Taxus Taxi op zoek naar taxusdonateurs

  De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi blijkt ook dit jaar weer een groot succes. Inmiddels weten duizenden taxusdonateurs hun weg naar de stichting te vinden. Toch wil de stichting graag een oproep doen aan alle mensen binnen het inzamelgebied, om het taxussnoeisel aan hen te doneren.

  lees verder...
 • Verhoging budget cultuursubsidie door Makersregeling

  De cultuursubsidie van de gemeente Deurne voldoet aan de Makersregeling van de Provincie Noord-Brabant. De Makersregeling is een matchingsregeling waarmee Provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. De provincie matcht 50% van het jaarlijkse budget van de gemeentelijke cultuursubsidie.

  lees verder...
 • In 2020 nog subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten

  Ondernemers met vernieuwende plannen kunnen zich nog tot december 2020 aanmelden voor de subsidieregeling Economisch Actieplan Deurne. De afgelopen twee jaar hebben verschillende projecten die een innovatieve bijdrage leveren aan agro & food, de maakindustrie, zorg én vrijetijdseconomie - de vier speerpuntsectoren in Deurne- al een geldbedrag toegewezen gekregen. Bijvoorbeeld de E-Trac, de onbemande en elektrische robottrekker, de High Tech Tea van Craft Education en Klasseboeren De Peel voor educatie aan basisschoolleerlingen. 

  lees verder...
 • Provincies en gemeenten overhandigen position paper aan staatssecretaris Van Veldhoven

  Op donderdag 9 juli bracht staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een werkbezoek aan Eindhoven. Gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouder Monique List-de Roos van gemeente Eindhoven en wethouder Helm Verhees van gemeente Deurne spraken met haar over de spanning tussen de verstedelijkingsopgave, het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en leefbaarheid.

  lees verder...
 • Veilig communiceren via mail

  De privacyverklaring op onze website is aangepast naar aanleiding van de NTA 7516 norm. Deze norm beschrijft de eisen waaraan we als gemeente moeten voldoen wanneer we medische gegevens willen uitwisselen met andere professionals of patiënten/cliënten. Als gemeente maken wij gebruik van SecuMailer, waardoor uw gegevens veilig zijn. Niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen het bericht lezen.

  lees verder...
 • Voorlopig Ontwerp Huis voor de Samenleving vastgesteld

  Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving: een vernieuwd, duurzaam gebouw met een nieuw gebruik. In dit huis komen inwoners, verenigingen, organisaties en de gemeente samen om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken. Het gebouw is dus niet alleen een gemeentehuis maar ook een thuis voor andere maatschappelijke organisaties die samen het gebouw gebruiken. Alles gericht op een optimale dienstverlening richting onze inwoners. De gemeente wil dat het een plek wordt voor de inwoners waar ze graag en veel komen. Een thuis voor alle Deurnenaren van jong tot oud.

  lees verder...
 • 28 sollicitanten voor vacature nieuwe burgemeester

  Er hebben 28 kandidaten gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester van de gemeente Deurne. Van deze 28 sollicitanten zijn er 6 vrouw en 22 man.

  lees verder...
 • Beperk de kans op een natuurbrand

  Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is daardoor groter. En een natuurbrand kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Bij de brand in de Deurnese Peel werd dit duidelijk.

  lees verder...
 • Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit vliegbasis De Peel

  Het ministerie van Defensie heeft een website ontwikkeld waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen. Eén van die vliegbases is luchthaven De Peel.

  lees verder...
 • Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd naar € 455 miljoen

  Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 konden varkenshouders zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt genomen. Varkenshouders ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding en ook een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

  lees verder...
 • Grote brand in de Deurnese Peel

  De smeulende veenbrand in de Deurnese Peel is onder controle. Er zijn mogelijk nog ondergrondse smeulhaarden, maar er is geen rookoverlast meer. Staatsbosbeheer blijft de situatie in de gaten houden. Zodra er een nieuwe smeulhaard wordt ontdekt, wordt daar actie op ondernomen.

  lees verder...
 • Lintjesregen 2020

  De lintjesregen zag er dit jaar heel anders uit dan normaal. Vanwege het coronavirus was het opspelden van de lintjes, met familie en bekenden erbij, helaas geen optie. De negen inwoners die een Koninklijke onderscheiding kregen waren zeker niet minder verrast toen de burgemeester ze op vrijdagochtend 24 april belde en het mooie nieuws vertelde.

  lees verder...
 • Operatie kroonringen plaatsen is gestart

  In opdracht van de gemeente is Blink gestart met het plaatsen van kroonringen aan lantaarnpalen. Aan deze kroonringen kunt u de groene zakken met het PMD-afval ophangen. PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons.

  lees verder...
 • Eenmalige subsidieverhoging van 25.000 euro in verband met 1300 jarig bestaan Deurne

  In 2021 bestaat Deurne 1300 jaar. Om zo veel mogelijk initiatieven rondom het 1300 jarig bestaan uit de Deurnese gemeenschap te stimuleren en mogelijk te maken is de cultuursubsidie éénmalig met 25.000 euro verhoogd. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse 50.000 euro subsidie voor de cultuursubsidie ‘Het verhaal van Deurne’.

  lees verder...
 • Méér zorgverzekering voor minder geld voor inwoners met een laag inkomen

  Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Deze video legt uit wat de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering precies inhoudt.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft in mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen de Natura 2000-gebieden De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • PFAS

  PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Glasvezel

  De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters legt in een groot deel van de kern Deurne voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL een glasvezelnetwerk aan. In de rest van de gemeente Deurne legt Spitters het glasvezelnetwerk van E-Fiber aan.

  lees verder...
 • Wordt u vrijwilliger van ANWB AutoMaatje Deurne?

  Op 1 november gaat ANWB AutoMaatje in Deurne van start. Op dit moment is er weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement. Dit leidt tot eenzaamheid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om een succes te maken van ANWB AutoMaatje zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers.
                                                    
   

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties