Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Veel meldingen eikenprocessierups

  Ondanks onze preventieve bestrijding is de overlast van de eikenprocessierups dit jaar nog erger dan voorgaande jaren. Ook in Deurne zijn we er druk mee om het beestje te bestrijden. Heeft u een melding gedaan? Dan komen we sowieso langs, maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Door de vele meldingen kunnen we helaas niet alle meldingen binnen enkele dagen afhandelen.

  lees verder...
 • Praat mee over maatschappelijke voorzieningen in Helenaveen, Neerkant, Walsberg en Heiakker

  De gemeente Deurne heeft een uitgebreid aanbod van maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, gemeenschapshuizen en sportlocaties. Wij willen in gesprek met inwoners en direct betrokkenen over de toekomst van deze voorzieningen. Dit moet leiden tot een plan voor de Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt, dat de gemeenteraad eind dit jaar vaststelt.

  lees verder...
 • Denkt u ook mee over een toekomstbestendig centrum?

  Wij vinden het belangrijk dat Deurne een vitaal, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een ‘integrale centrumvisie’. En daar kunt u een waardevolle bijdrage aan leveren. Tijdens drie bijeenkomsten werken we samen stap voor stap toe naar een visie en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten.

  lees verder...
 • Burgemeester kan pand sluiten bij vinden van productiemiddelen drugs

  Op 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd. Burgemeesters kunnen daardoor ook panden sluiten waar voorwerpen of stoffen worden gevonden die duidelijk bestemd zijn voor het telen of produceren van drugs. De Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren hebben deze uitbreiding nu officieel vastgelegd in hun lokale beleidsregels.

  lees verder...
 • Snelheidscontrole Helmondsingel

  De politie heeft op dinsdag 4 juni een snelheidscontrole gehouden op de Helmondsingel. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 80km/h.

  lees verder...
 • Inspirerende gespreksavonden over maatschappelijke voorzieningen in Liessel en Vlierden

  Goede en betaalbare basisvoorzieningen, zoals een school, ruimte voor ontmoeting en ruimte voor beweging zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Maar wie weet er nu beter wat er nodig is dan de inwoners zelf? Samen met inwoners van alle dorpen en wijken gaan we hierover in gesprek. Op 4 juni vond de aftrap plaats in Liessel, gevolgd door Vlierden op 6 juni.

  lees verder...
 • Informatiebijeenkomst zonnepanelenproject De Groene Zone op 20 juni

  Op donderdagavond 20 juni organiseert de gemeente Deurne een informatiebijeenkomst over het zonnepanelenproject De Groene Zone. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

  lees verder...
 • Jaarrekening 2018 en kaderbrief 2019 gepresenteerd

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op vrijdag 7 juni de jaarrekening 2018 en de kaderbrief 2019 gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad. Met de jaarrekening wordt het jaar 2018 financieel afgesloten. In de kaderbrief wordt bekeken waar in 2019 geld aan wordt uitgegeven. Beide documenten geven een goed beeld van de financiële situatie in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Zes Peelgemeenten passen Bibob-beleid nu ook toe bij milieuaanvragen

  De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob. Hierbij wordt de integriteit van een aanvrager getoetst, om te voorkomen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld.

  lees verder...
 • Informatieavonden N279 Veghel-Asten

  Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten is eind 2018 vastgesteld. Naar verwachting zal de Raad van State dit najaar de beroepschriften hiertegen behandelen. De provincie is ondertussen bezig met het voorbereiden van de uitvoering. Hierbij wil zij omwonenden en andere belanghebbenden graag betrekken. Daarom organiseert de provincie in juni en juli vier informatieavonden.

  lees verder...
 • Naar een toekomstbestendig centrum

  Wij vinden het belangrijk dat Deurne een vitaal, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een ‘integrale centrumvisie’. En daar kunt u een waardevolle bijdrage aan leveren. Tijdens drie bijeenkomsten werken we samen stap voor stap toe naar een visie en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten.

  lees verder...
 • Gemeente en Senzer zetten samenwerking Deurne Doet ‘t voort

  De gemeente Deurne en werkbedrijf Senzer zetten de samenwerking in Deurne Doet ’t voort. Op 28 mei is de samenwerkingsovereenkomst voor de komende 5 jaar ondertekend met mogelijke verlenging tot 10 jaar. Gemeente Deurne en Senzer onderhouden samen met andere ondernemingen de openbare ruimte in de hele gemeente. Samen ondersteunen zij de vele burgerinitiatieven die de gemeente rijk is.


   

  lees verder...
 • Glasvezel

  E-Fiber en KPN NetwerkNL hebben ervoor gekozen om de aanlegwerkzaamheden voor de glasvezelnetwerken in de kern van Deurne te bundelen. Spitters zal als onafhankelijke partij, in opdracht van E-Fiber en KPN NetwerkNL, beide netwerken tegelijkertijd aanleggen.

  lees verder...
 • Controle Peelland Interventie Team bij locatie in Deurne en in Helmond

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 22 mei een controle uitgevoerd bij een locatie in de gemeente Deurne en een locatie in de gemeente Helmond. Bij de locatie in Deurne werden diverse overtredingen geconstateerd, bij de locatie in Helmond werd na een eerdere controle de feitelijke situatie opnieuw vastgesteld.

  lees verder...
 • Gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb de risico’s door!

  Het goederenvervoer per spoor neemt de komende jaren toe in onze regio. Onder deze goederen bevinden zich ook gevaarlijke stoffen. Het risico op een spoorincident is klein. De gevolgen van een incident kunnen groot zijn. De hulpdiensten en gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners weten hoe zij moeten handelen als het mis gaat. Uit een onderzoek onder een steekproef van spoorbewoners in december 2018 bleek dat ook bij inwoners deze behoefte leeft.

  lees verder...
 • Een duurzaam en energieneutraal Huis voor de Samenleving

  Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. In dit gebouw staan moderne dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. De gemeente wil met het Huis voor de Samenleving een prettige en gastvrije omgeving bieden voor de inwoners en de partners die ook in het gebouw zitten. En de gemeente wil zorgen voor een betere verbinding in het centrum. Op dinsdag 14 mei heeft de gemeenteraad besloten om het gebouw ook duurzaam en energieneutraal (nul op de meter) te maken.

  lees verder...
 • Deurne overlegt met inwoners over maatschappelijke voorzieningen in de buurt

  De gemeente Deurne heeft een uitgebreid aanbod van maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, gemeenschapshuizen en sportlocaties. De gemeente wil in gesprek met inwoners en direct betrokkenen over de toekomst van deze voorzieningen. Dit moet leiden tot een plan voor de Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt, dat de gemeenteraad eind dit jaar vaststelt.

  lees verder...
 • Initiatief voor cultureel-recreatieve wandelroute: Tuinpad van mijn vader

  Op vrijdag 3 mei gaf de initiatiefgroep samen met wethouder Marinus Biemans het startschot voor de realisatie van een Tuinpad van mijn vader. Een cultureel-recreatieve wandelroute tussen museum De Wieger en het centrum van Deurne. Dat deden ze door het openen van het hek dat een doorgang creëert tussen museum De Wieger en het centrum. Ook zijn enkele beelden van kunstenaar Joep Coppens verplaatst naar het park op de voormalige locatie van basisschool de Brigantijn.

  lees verder...
 • 8 gedecoreerden bij lintjesregen 2019 in Deurne

  Tijdens de lintjesregen 2019 zijn op vrijdag 26 april de volgende personen onderscheiden: Theo Donkers, Henk Hikspoors, Mien Nelissen, Fanny de Corte, Catrien Elfrink, Gradje van Moorsel, Harrie Biemans en Willy van der Steen.

  lees verder...
 • Onderzoek naar snelfietspad Deurne-Helmond 

  In het raadsprogramma is de ambitie uitgesproken om snelle fietsroutes aan te leggen. De snelfietsroute Deurne-Helmond is bovendien ook één van de projecten uit de regionale bereikbaarheidsagenda (zoslimbereikbaar.nl). De gemeenteraad heeft in de begroting 2018 een krediet beschikbaar gesteld om een verkennende studie uit te voeren naar het tracé van dit snelfietspad tussen Deurne en Helmond. Deze studie is nu afgerond.

  lees verder...
 • Bospark De Bikkels

  Op 1 januari 2019 is de verhuur van huisjes op Bospark De Bikkels in Vlierden gestopt. Er doen zich nieuwe ontwikkelingen voor.

  lees verder...
 • Hippisch centrum Deurne ter verkoop aangeboden

  Libéma biedt het hippisch centrum in Deurne te koop aan. Libéma heeft het besluit tot verkoop genomen in overleg met de gemeente Deurne en provincie Noord-Brabant.

  lees verder...
 • Uitslag Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen in de gemeente Deurne

  De voorlopige uitslag per partij van de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen in de gemeente Deurne is bekend. Het gaat om een voorlopige uitslag, die op maandag 25 maart nog definitief vastgesteld moet worden.

  lees verder...
 • Bereikbaarheid gemeente voor spoedgevallen

  ’s Avonds en in het weekend is het gemeentehuis gesloten. Voor spoedgevallen is de gemeente ook dan bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een flinke storm of wateroverlast, waarbij bomen omwaaien of straten onder water staan.

  U kunt de gemeente op die momenten bereiken op het algemene telefoonnummer 0493-387711. U krijgt een keuzemenu te horen, waarbij u kunt aangeven of u belt voor een calamiteit of een gewone melding. Als u aangeeft dat u belt voor een calamiteit, wordt u doorverbonden naar een medewerker van de ‘wachtdienst’. Hij of zij kan u te woord staan, kan een melding voor u aannemen en actie ondernemen. Bij een storm of wateroverlast kan het zijn dat er meerdere mensen tegelijkertijd bellen. Dan kan het nummer van de wachtdienst in gesprek zijn. Probeert u het dan later nog eens.

  lees verder...
 • Samen bouwen aan het Huis voor de Samenleving

  Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. In dit gebouw staan moderne dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. De gemeente wil met het Huis voor de Samenleving een prettige en gastvrije omgeving bieden voor de inwoners en de partners die ook in het gebouw zitten. En de gemeente wil zorgen voor een betere verbinding in het centrum.

  lees verder...
 • Reageren op plannen straatverlichting?

  In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door nieuwe ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg of deze is al weggehaald. Op fietsroutes tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties