Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Scholieren Tijl Uilenspiegel op bezoek in het gemeentehuis

  Afgelopen zomervakantie zijn kinderen driftig aan de slag gegaan met de kleurwedstrijd van de gemeente. Op 18 oktober is één van de winnaars van de kleurwedstrijd met zijn klas (Basisschool Tijl Uilenspiegel) uitgenodigd voor een bioscoopavond in het gemeentehuis. Een bezoek van scholieren aan het gemeentehuis in deze vorm is een mooi voorbeeld van het toekomstig Huis voor de Samenleving. Een huis met verschillende functionaliteiten waar jong tot oud welkom is.
  lees verder...
 • Inloopbijeenkomst mestbewerkingslocaties

  Op maandagavond 28 oktober organiseert de Metropoolregio Eindhoven (MRE), in samenwerking met provincie Noord-Brabant, een inloopbijeenkomst over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties (NRD). Deze notitie beschrijft de aanpak en de processtappen om tot een locatiebeleid voor mestbewerkingsinstallaties in Brabant te komen.

  lees verder...
 • Storing straatverlichting in Zeilberg

  Er is een storing in de straatverlichting in Zeilberg. Bij de spoorwegovergang Zeilbergsestraat - Hanenbergweg doet aan beide kanten van het spoor de verlichting het niet.

  lees verder...
 • Wordt u vrijwilliger van ANWB AutoMaatje Deurne?

  Op 1 november gaat ANWB AutoMaatje in Deurne van start. Op dit moment is er weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement. Dit leidt tot eenzaamheid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om een succes te maken van ANWB AutoMaatje zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers.
                                                    
   

  lees verder...
 • GGD start met regionale vaccinatiecampagne

  Vanaf 21 oktober start de GGD Brabant-Zuidoost weer met de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Zij vaccineren gedurende twee weken op elf goed bereikbare plaatsen in de hele regio. 

  lees verder...
 • Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  Varkenshouders die zelf aangeven te willen stoppen, worden daarbij geholpen door de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen zoals ammoniak en stikstof. Vanaf 11 oktober kunnen varkenshouders de regeling inzien en zich gaan voorbereiden op deelname.

  lees verder...
 • Vergunningen verleend voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op De Bikkels

  Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer van 2021. Voor de financiering van deze restyling is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de restyling van het vakantiepark en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

  lees verder...
 • Go Goals spel voor alle basisscholen in Deurne

  Donderdag 10 oktober was de Dag van de Duurzaamheid Onderwijs. Wethouder duurzaamheid Marinus Biemans heeft voorgelezen op basisschool De Brigantijn en hij heeft het spel 'Go Goals' aangeboden. Alle basisscholen in de gemeente Deurne hebben dit spel ontvangen.

  lees verder...
 • Geslaagde editie van de Cultuuroptimisten

  Op woensdag 2 oktober kwamen cultuurverenigingen  en – organisaties samen tijdens Cultuuroptimisten, om op een interactieve manier te werken aan een sterkere culturele leefomgeving in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Bent u een ondernemer die handelt in tweedehands goederen?

  Dan bent u een belangrijke partner voor de gemeente en politie om heling tegen te gaan. Daarom heeft u als ondernemer die tweedehands goederen inkoopt, inneemt of inruilt een aantal verplichtingen.

  lees verder...
 • Bent u voorbereid op criminaliteit?

  Heeft u wel eens een tweedehands product gekocht? Een mooie telefoon voor uw zoon of dochter of een prima fiets voor uzelf? Ben u dan bewust van het feit dat deze producten gestolen kunnen zijn en aan u zijn doorverkocht. Tijdens de week van de veiligheid besteden we in Gemeente Deurne extra aandacht aan het voorkomen van heling; het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen. Heling is strafbaar en altijd het gevolg van andere criminele activiteiten.

  lees verder...
 • Begroting 2020 gepresenteerd

  Stabiel verder koersen. Met die titel heeft het college van burgemeester en wethouders op maandag 7 oktober de gemeentebegroting voor het jaar 2020 gepresenteerd. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er wordt in aangegeven waar het beschikbare geld aan wordt uitgegeven.

  lees verder...
 • Gevolgen uitspraak Raad van State over de PAS voor Deurne

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • Ervaringsverhalen uit de zorg: De straatvergadering

  Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. In deel 3 komen de wijkwerkers Ingrid Bloemers en Krystyna Meijer van Zorg in Deurne aan het woord over de straatvergadering.

  lees verder...
 • Cultuursubsidie Verhaal van Deurne aan te vragen tot 1 december 2019

  Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente.

  lees verder...
 • Donker Groen nieuwe partner van gemeente en Senzer in Deurne doet ‘t

  De gemeente Deurne, werkbedrijf Senzer en Donker Groen werken vanaf 1 september samen binnen Deurne Doet ’t. Op 19 september is het contract met Donker Groen voor de periode van 2019-2024 officieel ondertekend. Donker Groen zorgt hierbij voor het onderhoud van de openbare ruimte in de hele gemeente met andere ondernemingen. In Deurne doet ’t komen groenonderhoud, burgerparticipatie en werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op een mooie manier bij elkaar.

  lees verder...
 • Basisschool de Piramide pakt zwerfafval aan

  Sinds dinsdag 17 september ziet Deurne er een stuk schoner uit. Op diverse plekken op en rondom Basisschool de Piramide hebben ruim 200 kinderen van alle groepen opgeruimd. Het resultaat: 3785 stuks zwerfafval opgeruimd op een dag! De kinderen hopen dat het nu ook schoon blijft. Aan hun enthousiasme zal het zeker niet liggen. 

  lees verder...
 • Zienswijze vliegbasis De Peel

  Defensie heeft het voornemen om vliegbasis de Peel te heropenen. Dit gebeurt met het nemen van een luchthavenbesluit. In de zomer lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Inwoners en ook gemeenten en provincies konden hier een zienswijze (reactie) op indienen.

  lees verder...
 • Uitbreiding fietsenstalling en P+R station Deurne

  Het aantal stallingsplaatsen voor fietsen bij station Deurne is niet berekend op het toekomstige aantal treinreizigers. Op basis van de laatste prognosecijfers voor 2040 gaat ProRail ervan uit dat er circa 200 stallingsplaatsen en daar bovenop een aantal fietskluizen bij moeten komen. Ook zien we dat de vraag naar parkeerplaatsen op drukke dagen boven het aantal beschikbare plaatsen op de P+R uitgaat. Zowel de fietsenstalling als de P+R-parkeerplaats worden daarom uitgebreid.

  lees verder...
 • Activiteiten 75 jaar bevrijding

  Deze maand is het 75 jaar geleden dat het grootste gedeelte van de gemeente Deurne werd bevrijd. Wist jij trouwens dat Neerkant, Liessel en Helenaveen pas in november 1944 zijn bevrijd? Deze maand en de volgende maanden zijn er in onze gemeente allerlei activiteiten om stil te staan bij 75 jaar bevrijding.

  lees verder...
 • Bent u of kent u iemand die een idee voor de buurt of wijk heeft?

  Ga dan de uitdaging Kern met Pit aan! Of het nu gaat om een buurtmusical, zorgapp, basketbalveld, buurtmoestuin of het starten van een kunstproject in de buurt: door mee te doen met Kern met Pit kunnen bevlogen inwoners binnen een jaar hun dromen waarmaken. Tijdens dit jaar staat KNHM foundation voor je klaar met gratis advies, een eigen coach, gratis workshops, een landelijk netwerk, netwerkbijeenkomsten en hulp van ingenieursbureau Arcadis.

  lees verder...
 • Stoptober 2019, ga jij de uitdaging aan?

  Op vrijdag 6 september gaat de landelijke campagne van Stoptober van start. Op 1 oktober begint de 28 dagen niet roken reis. Deelnemers aan Stoptober worden elke dag gesteund en aangemoedigd om het vol te houden, met de Stoptober app en op social media.

  lees verder...
 • Proef openbare verlichting Deurne Centrum, Vlier Noord en gebied rond Bruggenseweg

  In Deurne-Centrum, Vlier Noord en het buitengebied ten noorden van de N270 en ten westen van Walsberg (gebied rond de Bruggenseweg) start een proef met de openbare verlichting. Begin september schakelt aannemer Heijmans, in opdracht van de gemeente, in deze gebieden de verlichting uit die op de nominatie staat om te verdwijnen. Zo kunnen bewoners het effect van minder verlichting ervaren. De proef duurt tot het einde van het jaar. Lantaarnpalen die voor proef zijn uitgeschakeld, zijn herkenbaar aan een gele sticker.

  lees verder...
 • Glasvezel

  Zowel E-Fiber als KPN NetwerkNL legt in de gemeente Deurne een glasvezelnetwerk aan. Aannemer Spitters legt de beide glasvezelnetwerken gelijktijdig aan.

  lees verder...
 • Denkt u ook mee over een toekomstbestendig centrum?

  Wij vinden het belangrijk dat Deurne een vitaal, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een ‘integrale centrumvisie’. En daar kunt u een waardevolle bijdrage aan leveren. Tijdens drie bijeenkomsten werken we samen stap voor stap toe naar een visie en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten.

  lees verder...
 • Bereikbaarheid gemeente voor spoedgevallen

  ’s Avonds en in het weekend is het gemeentehuis gesloten. Voor spoedgevallen is de gemeente ook dan bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een flinke storm of wateroverlast, waarbij bomen omwaaien of straten onder water staan.

  U kunt de gemeente op die momenten bereiken op het algemene telefoonnummer 0493-387711. U krijgt een keuzemenu te horen, waarbij u kunt aangeven of u belt voor een calamiteit of een gewone melding. Als u aangeeft dat u belt voor een calamiteit, wordt u doorverbonden naar een medewerker van de ‘wachtdienst’. Hij of zij kan u te woord staan, kan een melding voor u aannemen en actie ondernemen. Bij een storm of wateroverlast kan het zijn dat er meerdere mensen tegelijkertijd bellen. Dan kan het nummer van de wachtdienst in gesprek zijn. Probeert u het dan later nog eens.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties