28 sollicitanten voor vacature nieuwe burgemeester

Er hebben 28 kandidaten gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester van de gemeente Deurne. Van deze 28 sollicitanten zijn er 6 vrouw en 22 man.

De huidige hoofdfuncties van de sollicitanten zijn:

  • (oud-)burgemeesters/wethouders en overige politiek of overheid: 27
  • particuliere sector/vrije beroepen : 1

Voor de volledigheid moet hierbij worden vermeld dat de sollicitanten in de categorie 2 de hoofdfunctie veelal combineren met een of meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties.

Profielschets

De nieuwe burgemeester wordt de opvolger of opvolgster van burgemeester Hilko Mak. Hij gaat op 1 februari 2021 met pensioen. Hieronder treft u de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan. Op pagina 10 leest u meer over (het vervolg van) de sollicitatieprocedure.

Terug

Pagina opties