Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

In de laatste week van februari ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) het aanslagbiljet met gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Op dit aanslagbiljet staan de belastingen die u betaalt aan de gemeente en het Waterschap. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand staat op het aanslagbiljet. Verschillende particuliere bedrijven adverteren gratis bezwaar voor u te maken. Als u via een particulier bedrijf bezwaar maakt duurt het enkele maanden voordat u reactie krijgt. Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Bel dan direct met BSOB. De taxateurs van BSOB staan u zelf te woord, zij streven ernaar u binnen twee weken al antwoord te geven.

De kans dat de WOZ-waarde wordt aangepast is aanzienlijk groter als u zelf contact opneemt dan wanneer u hiervoor een particulier bedrijf inschakelt. Niet alle particuliere bedrijven leveren maatwerk. Dat betekent dat er een standaardbrief wordt gestuurd. Vaak kunt u zelf het beste vertellen wat er met uw woning of bedrijfspand aan de hand is waardoor de WOZ-waarde niet goed is. Mocht u er niet uitkomen met de taxateur dan kunt u alsnog binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.

Inloopavond op maandag 16 maart gaat niet door

De inloopavond die gepland stond op maandag 16 maart gaat vanwege het coronavirus niet door.

Stijging afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel gaat in 2020 omhoog van € 72 naar € 90. Voor het variabele deel is er sprake van een lichte stijging voor restafval en een lichte daling voor GFT-afval. Het variabele deel betaalt u per keer dat een container wordt geleegd.

De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen. De rijksoverheid heeft de belasting op de verbranding van (rest)afval verhoogd. Ook stijgen de materiaalkosten door een indexering. De gemeente heeft hier geen invloed op. De stijging geldt voor heel veel gemeenten in Nederland.

Wilt u in termijnen betalen?

U kunt het aanslagbiljet in maximaal tien termijnen betalen. Dit kan met een automatische incasso. Die kunt u aanvragen via de digitale balie van BSOB.

Meer informatie

Heeft u andere vragen over het aanslagbiljet? Of wilt u meer informatie? Kijk op www.bs-ob.nl of bel 088 – 551 00 00.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

U kunt deze vinden op de pagina met de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (niet op zaterdag)

De milieustraat is weer geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur (en dus NIET op zaterdag). Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt. 

.Meer informatie over de milieustraat. 

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen