Begroting 2020 vastgesteld

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 5 november unaniem de gemeentebegroting voor 2020 vastgesteld.

Motie over stikstof

In de raadsvergadering werd ook raadsbreed een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om haast te maken met een duidelijk en eenduidig beleid teneinde de impasse betreffende de stikstofregeling. Dit geeft zowel de provincies als de gemeenten een toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen. Ook werd met deze motie het college opgeroepen om er voor te zorgen dat er richting provincie wordt gepleit voor hetzelfde beleid als wat landelijk wordt ingevoerd, zodat er geen regionale verschillen ontstaan.

In de ‘Begroting in één oogopslag’ ziet u de belangrijkste punten uit de begroting. Hieronder ziet u ook de raadsbreed aangenomen motie. Wilt u de volledige begroting 2020 lezen? Deze vindt u op de pagina Financiën.

Terug

Pagina opties