Begroting 2021 aangenomen door de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 10 november ingestemd met de gemeentebegroting voor het jaar 2021.

Met een amendement werd er een wijziging aangebracht in de begroting. Het amendement komt erop neer dat het Informatiebeleidsplan eerst beter onderbouwd moet worden en dat dit beter toegelicht wordt aan de gemeenteraad, voordat er extra investeringen worden gedaan. In de Begroting in één oogopslag hieronder ziet u de belangrijkste punten uit de begroting 2021. Hier leest u de volledige begroting 2021.

Moties aangenomen

De gemeenteraad heeft ook twee moties aangenomen. Met een motie wordt er een nieuw voorstel toegevoegd. Er zijn moties aangenomen over de volgende onderwerpen:

  • Verbouwing van het gemeentehuis
  • Werken naar oplossing woningtekort in de gemeente Deurne

Bij de motie 'Inwoners medeverantwoordelijk maken voor doelen op zorg' hebben 10 raadsleden voor de motie gestemd en 10 raadsleden tegen. Dit betekent dat de stemmen staken en deze motie opnieuw wordt behandeld in de volgende raadsvergadering. Deze raadsvergadering is op 15 december.

Op deze pagina vindt u onder agendapunt 6 de moties en het amendement, met daarbij ook de reactie van het college. Ook leest u daar de algemene beschouwingen van enkele partijen.

Terug

Pagina opties

Storing in onze telefooncentrale

Er is een storing in onze telefooncentrale. Hierdoor zijn we niet goed bereikbaar aan de telefoon. Krijgt u ons niet te pakken? Dan willen we u vragen om het later nog eens te proberen. Onze excuses voor het ongemak.

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend op de volgende tijden:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen. Vanaf dinsdag 1 december is dit verplicht.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen