Beperk de kans op een natuurbrand

Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat is daardoor groter. En een natuurbrand kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Bij de brand in de Deurnese Peel werd dit duidelijk.

Wat kunt u doen?

  1. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid. Denk aan een weggegooide sigaret, vuurkorf of barbecue. Wees daarom extra alert als u de natuur in gaat
  2. Bel direct 112 bij een brand of verdacht situatie
  3. Gooi afval in de afvalbak. Smeulend zwerfafval en glas is regelmatig een oorzaak van natuurbrand

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg
  • Loop niet voor de brand uit, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen

En tot slot: geef hulpdiensten de ruimte. Parkeer nooit op of voor de toegang van wegen of paden, zodat de brandweer en andere hulpdiensten erdoor kunnen.

Kijk voor meer informatie en tips op www.brandweer.nl/natuurbrand of bekijk de onderstaande infographic.

Terug

Pagina opties